obtain

 1. Verb edinmek, elde etmek, temin etmek, sağlamak.
  We study to obtain knowledge. These goods may be obtained from any large store.
 2. Verb ele geçirmek, kazan(dır)mak.
  He obtained the appointment through merit: Meziyeti sayesinde o mevkii kazandı.
 3. Verb üretmek, istihsal etmek.
  to obtain sugar from the beat.
 4. Verb geçerli/cari/âdet olmak, hüküm sürmek.
  The same rules obtain for everyone. Old customs still obtain
  here.
  System now obtaining: geçerli olan sistem.
 5. Verb erişmek, ulaşmak, varmak, mazhar olmak.
  obtain the age of manhood.
 6. Verb başarmak, başarıya ulaşmak, muvaffak olmak.
Oxford'da okumuş olmak Verb
master diplomasını almak Verb
amacına erişmek Verb
kapış kapış kapışmak Verb
sertifika almak Verb
(askerlik) subaylığa terfi etmek Verb
(borç) ödeme için vadeyi uzatmak Verb
diploma almak Verb
haciz koydurmak Verb
istenilen fiyatı elde etmek Verb
basacak sağlam zemin bulmak Verb
bir bakanın iltiması ile hükümette bir mevkii elde etmek Verb
bir karar çıkartmak Verb, Law
davayı kazanmak Verb, Law
bir borçlu aleyhinde karar çıkartmak Verb
bir borçlu alehine karar çıkartmak Verb
birinin aleyhine bir hüküm istihsal etmek Verb
kurnazlıkla lisans elde etmek Verb
başvuruyla ödünç para almak Verb
başvuru üzerine para kredisi almak Verb
belli bir çapta ekonomik bağımsızlık elde etmek Verb
süfli bir işe girmek Verb
bir aylık izin almak Verb
izin almak Verb
bir patent almak Verb
başvuru üzerine şahsi kredi almak Verb
başvuru üzerine şahsi kredi almak Verb
bir mevki elde etmek Verb
bir fiyat almak Verb
istenilen fiyatı elde etmek Verb
vasiyetnameyi mahkemeye onaylatmak Verb
bir borçtan ibra edilmek Verb
bir yükümlülükten kurtarmak Verb
bir haftalık izin almak Verb
kabul sağlamak Verb
erteletmek Verb
bir para avansı almak Verb
tevkif müzekkeresi elde etmek Verb
ödeme için süreyi ertelemek Verb
ödeme için bir süreyi ertelemek Verb
bir teklif almak Verb
bir fikir edinmek Verb
bir sipariş almak Verb
sipariş almak Verb
(Br) haciz kararı almak Verb
kurnazlıkla elde etmek Verb
anaforlamak Verb
sahtekârlıkla elde etmek Verb
dolandırıcılıkla elde etmek Verb
bir bankadan kredi almak Verb
sahtekârlıkla kredi almak Verb
sahtekârlıkla kredi elde etmek Verb
sahtekârlıkla kredi almak Verb
bir çocuğun vesayetini üzerine almak Verb
tazminat almak Verb
haksız fiil yüzünden tazminat elde etmek Verb
iş bulmak Verb
bir yarışmada birinci ödülü almak Verb
sınavda tam not almak Verb
getirtmek Verb
satın almak Verb
mal elde etmek Verb
malları doğrudan fabrikadan almak Verb
malları doğrudan fabrikadan getirmek Verb
bilgi edinmek Verb
dış kaynaklardan bilgi edinmek Verb
dış kaynaklardan bilgi edinmek Verb
adli çare bulmak Verb
turizmden büyük döviz meblağı elde etmek Verb
kanunen elde etmek Verb
kanun hükmünü elde etmek Verb
fazla destek görmemek Verb
yalanla dolanla para elde etmek Verb
hile ve dolanla para kazanmak Verb
dayanak bulamamak Verb
hiçbir şey elde edememek Verb
izin almak Verb
yalanla dolanla mal edinmek Verb
erzak temin etmek Verb
bir tazminat almak Verb
birinden tazminat almak Verb
bir borçtan ibra edilmek Verb
garanti sağlamak Verb
birini bir mevkie tayin ettirmek Verb
birinin güvenini kazanmak Verb
birinin rızasını almak Verb
birinin payını devralmak Verb
nevaleyi düzmek Verb
bir şeyi çok yüksek fiyata almak Verb
bir şeyi fahiş fiyata elde etmek Verb
bir şeyi hile ile elde etmek Verb
birinden birşey edinmek Verb
birinden birşey almak Verb
birşey aracılığıyla birşey edinmek Verb
birşey sayesinde birşey elde etmek Verb
birşey dolayımıyla birşey edinmek Verb
birşeyden birşey elde etmek Verb
bir şeyi hile ile elde etmek Verb
ihaleyi kazanmak Verb
kontrat imzalamak Verb
telif hakkını almak Verb
bir yarışmada birincilik ödülü almak Verb
gerekli çoğunluğu elde etmek Verb
ipoteksiz mülkiyet iktisap etmek Verb
ipoteksiz mülkiyeti iktisap etmek Verb
oy desteğini elde etmek Verb
koparmak Verb
peşine düşmek Verb
hüküm istihsaline hacet kalmaksızın Adverb, Law