1. İsim etkinlik
 2. İsim faaliyet, çalışma, çalışkanlık, hamaratlık.
  social activities: sosyal faaliyetler.
  man of activity: hamarat adam.
 3. İsim çeviklik, enerji.
 4. İsim eylem.
 5. İsim hareket.
 6. İsim etkinlik.
 7. İsim canlılık.
 8. İsim, Fizik (a) etkinlik: bir ışımetkin maddenin zaman biriminde ayrışan atom sayısı; birimi:
  curie, (b) ışımetkinlik, radyoaktivite.
 9. İsim (yanardağ) püskürtme, indifa.
 10. İsim teşkilâtın bir ünitesi veya onun görevi.
şüpheli işlem bildirimi İsim, Bankacılık
hesap hareketi İsim, Muhasebe
hesap hareketleri İsim, Muhasebe
hava faaliyeti
bankacılık faaliyeti
bölgesel ihracat üretimi
şube faaliyeti
faaliyet dalı
inşaat faaliyeti
hareketlenme İsim
canlanma İsim
hızlanma İsim
etkinlikte artış İsim
iş faaliyeti
satın alma faaliyeti
sermaye harcama faaliyeti
ekonomik faaliyet kategorileri İsim
ticari faaliyet İsim, Ekonomi
yapı faaliyeti
inşaat faaliyeti
yaratıcı faaliyet
ekonomik faaliyette düşme
diplomatik faaliyet
dahili konjonktür
konjonktürün düşme eğilimi
ekonomik faaliyet
ekonomik etkinlik
iktisadi faaliyet
bir faaliyete girişmek Fiil
girişimcilik faaliyeti
girişimcilik etkinliği
casusluk faaliyeti
keşif faaliyeti
faaliyet konusu İsim, İşletme
çalışma alanı İsim
faaliyet alanı İsim, İşletme
faaliyet sahası İsim, İşletme
çalışma konusu İsim, İşletme
iş faaliyet alanı
kütük işlekliği
dosya hareketliliği
kütük (dosya) hareketliliği
mali faaliyetler
uçuş faaliyeti
dolandırıcılık fiili
çalışma serbestliği
çalışma hürriyeti
yan faaliyet
hükümet faaliyeti
karınca gibi çalışmak Fiil
çalışma serbestliğini engellemek Fiil
çalışma hürriyetinıkısıtlamak Fiil
çalışma serbestliğini engellemek Fiil
çalışma serbestliğini engelleme
tam faaliyet halinde
sanayii faaliyeti
sanayi faaliyeti
casusluk işleri İsim
emisyon faaliyeti
faaliyet seviyesi; iş hacmi
ekonomik etkinlik düzeyi
sınırlı etkinlik alanı
prosedür bir daldaki etkinlik
faaliyet konusu
yazınsal uğraş
edebi faaliyet
merkez büro
büyük faaliyet göstermek Fiil
üretim faaliyeti
pazarlama faaliyeti
zihin faaliyeti
birleşme faaliyeti
birleşme birleşim faaliyeti
gangster faaliyeti
ışıksal etkenlik: bazı maddelerin veya çözeltilerinin ucaylı ışığın titreşim düzlemini döndürmesi.
ticari faaliyetin hızı
ekonomik faaliyette yavaşlama dönemi
planlama faaliyeti
politik faaliyet
satış öncesi faaliyeti
müşterinin tanıtım çalışmalarına en açık ve bunların farkında olduğu dönem
esas uğraş
üretim faaliyeti
üretim faaliyeti
mesleki faaliyet
(US) promosyon faaliyeti
promosyon faaliyeti
onarım faaliyeti
tamir faaliyeti
temsilcilik faaliyeti
araştırma faaliyeti
ekonomik faaliyeti canlandırmak Fiil
satış faaliyeti
tasarruf faaliyeti
cinsel aktivite İsim, Cinsellik
faaliyet göstermek Fiil
ekonomik faaliyette yavaşlama
faaliyet sahası İsim
faaliyet alanı İsim, İşletme
açık artırmayı canlandırmak Fiil
kurmay faaliyeti
iş faaliyetini canlandırmak Fiil
yatırım faaliyetlerini teşvik etmek Fiil
grev faaliyeti
yan faaliyet
yıkıcı faaliyet
ticari faaliyet
eğitim faaliyeti
sendika faaliyeti
konjonktürün yükselmesi
bu tür çalışmalara iki örnek
herhangi bir endüstrideki araştırma ve geliştirme ve petrol endüstrisindeki petrol arama çalışmalarıdır
bir endüstri ya da şirketin içindeki temel imalat ve pazarlamanın ötesine geçen çalışma
akıntıya karşı çalışma
ekonomik faaliyetin zayıflaması
sosyal yardım faaliyeti
bir faaliyet nezaretçisinin sorumluluğu ve kontrolü altında yapılan işlemleri içeren bir gelir veya masraf
hesabı (bu işlemler içine genel işletme mas
faaliyet hesabı
sorumluluk muhasebesi İsim
teşkilattaki bütün sorumluluk merkezlerinin sorumluluklarına ait gelir ve giderlerini karşılaştırıp başarılarını
gösteren muhasebe sistemi
işleklik sayacı Bilgi Teknolojileri
borsa faaliyetleri İsim
çalışma oranı
çalışma oranı (fiilen çalışma veya iş arayan durumdaki nüfusun çalışabilecek , eli ayağı tutan belli bir yaştakilere oranı
faaliyet oranı
fiili kapasite kullanımının normal kapasiteye oranı
kapasite kullanım oranı
işleklik oranı Bilgi Teknolojileri
belirli bir faaliyetin tekrarlanma oranını tahmin etmek amacıyla uygulanan gözlem tekniği
faaliyet örneklemesi
bir işin normal seyri gereği olmak Fiil
bir işin normal faaliyeti dahilinde
bir memleketin kültürel etkinlikleri İsim
banka harçları İsim