activity

 1. Noun etkinlik
 2. Noun faaliyet, çalışma, çalışkanlık, hamaratlık.
  social activities: sosyal faaliyetler.
  man of activity: hamarat adam.
 3. Noun çeviklik, enerji.
 4. Noun eylem.
 5. Noun hareket.
 6. Noun etkinlik.
 7. Noun canlılık.
 8. Noun, Physics (a) etkinlik: bir ışımetkin maddenin zaman biriminde ayrışan atom sayısı; birimi:
  curie, (b) ışımetkinlik, radyoaktivite.
 9. Noun (yanardağ) püskürtme, indifa.
 10. Noun teşkilâtın bir ünitesi veya onun görevi.
şüpheli işlem bildirimi Noun, Banking
hesap hareketi Noun, Accounting
hesap hareketleri Noun, Accounting
hava faaliyeti
bankacılık faaliyeti
bölgesel ihracat üretimi
şube faaliyeti
faaliyet dalı
inşaat faaliyeti
hareketlenme Noun
canlanma Noun
hızlanma Noun
etkinlikte artış Noun
iş faaliyeti
satın alma faaliyeti
sermaye harcama faaliyeti
ekonomik faaliyet kategorileri Noun
ticari faaliyet Noun, Economics
yapı faaliyeti
inşaat faaliyeti
yaratıcı faaliyet
ekonomik faaliyette düşme
diplomatik faaliyet
dahili konjonktür
konjonktürün düşme eğilimi
ekonomik faaliyet
ekonomik etkinlik
iktisadi faaliyet
bir faaliyete girişmek Verb
girişimcilik faaliyeti
girişimcilik etkinliği
casusluk faaliyeti
keşif faaliyeti
faaliyet konusu Noun, Management
çalışma alanı Noun
faaliyet alanı Noun, Management
faaliyet sahası Noun, Management
çalışma konusu Noun, Management
iş faaliyet alanı
kütük işlekliği
dosya hareketliliği
kütük (dosya) hareketliliği
mali faaliyetler
uçuş faaliyeti
dolandırıcılık fiili
çalışma serbestliği
çalışma hürriyeti
yan faaliyet
hükümet faaliyeti
karınca gibi çalışmak Verb
çalışma serbestliğini engellemek Verb
çalışma hürriyetinıkısıtlamak Verb
çalışma serbestliğini engellemek Verb
çalışma serbestliğini engelleme
tam faaliyet halinde
sanayii faaliyeti
sanayi faaliyeti
casusluk işleri Noun
emisyon faaliyeti
faaliyet seviyesi; iş hacmi
ekonomik etkinlik düzeyi
sınırlı etkinlik alanı
prosedür bir daldaki etkinlik
faaliyet konusu
yazınsal uğraş
edebi faaliyet
merkez büro
büyük faaliyet göstermek Verb
üretim faaliyeti
pazarlama faaliyeti
zihin faaliyeti
birleşme faaliyeti
birleşme birleşim faaliyeti
gangster faaliyeti
ışıksal etkenlik: bazı maddelerin veya çözeltilerinin ucaylı ışığın titreşim düzlemini döndürmesi.
ticari faaliyetin hızı
ekonomik faaliyette yavaşlama dönemi
planlama faaliyeti
politik faaliyet
satış öncesi faaliyeti
müşterinin tanıtım çalışmalarına en açık ve bunların farkında olduğu dönem
esas uğraş
üretim faaliyeti
üretim faaliyeti
mesleki faaliyet
(US) promosyon faaliyeti
promosyon faaliyeti
onarım faaliyeti
tamir faaliyeti
temsilcilik faaliyeti
araştırma faaliyeti
ekonomik faaliyeti canlandırmak Verb
satış faaliyeti
tasarruf faaliyeti
cinsel aktivite Noun, Sexuality
faaliyet göstermek Verb
ekonomik faaliyette yavaşlama
faaliyet sahası Noun
faaliyet alanı Noun, Management
açık artırmayı canlandırmak Verb
kurmay faaliyeti
iş faaliyetini canlandırmak Verb
yatırım faaliyetlerini teşvik etmek Verb
grev faaliyeti
yan faaliyet
yıkıcı faaliyet
ticari faaliyet
eğitim faaliyeti
sendika faaliyeti
konjonktürün yükselmesi
bu tür çalışmalara iki örnek
herhangi bir endüstrideki araştırma ve geliştirme ve petrol endüstrisindeki petrol arama çalışmalarıdır
bir endüstri ya da şirketin içindeki temel imalat ve pazarlamanın ötesine geçen çalışma
akıntıya karşı çalışma
ekonomik faaliyetin zayıflaması
sosyal yardım faaliyeti
bir faaliyet nezaretçisinin sorumluluğu ve kontrolü altında yapılan işlemleri içeren bir gelir veya masraf
hesabı (bu işlemler içine genel işletme mas
faaliyet hesabı
sorumluluk muhasebesi Noun
teşkilattaki bütün sorumluluk merkezlerinin sorumluluklarına ait gelir ve giderlerini karşılaştırıp başarılarını
gösteren muhasebe sistemi
işleklik sayacı Information Technology
borsa faaliyetleri Noun
çalışma oranı
çalışma oranı (fiilen çalışma veya iş arayan durumdaki nüfusun çalışabilecek , eli ayağı tutan belli bir yaştakilere oranı
faaliyet oranı
fiili kapasite kullanımının normal kapasiteye oranı
kapasite kullanım oranı
işleklik oranı Information Technology
belirli bir faaliyetin tekrarlanma oranını tahmin etmek amacıyla uygulanan gözlem tekniği
faaliyet örneklemesi
bir işin normal seyri gereği olmak Verb
bir işin normal faaliyeti dahilinde
bir memleketin kültürel etkinlikleri Noun
banka harçları Noun