pig

 1. Noun, Zoology domuz
 2. domuz.
 3. domuz yavrusu (120 lb.'den hafif olan).
 4. domuz eti.
 5. domuz gibi adam, pis, kaba ve obur kimse.
  don't be a pig!: (a) oburluk/açgözlülük etme! (b) kibar
  ol, kabalık/terbiyesizlik yapma!
  You dirty little pig! Seni gidi pis domuz!
 6. Metallurgy pik, pik demiri.
  pig bed: pik kalıbı.
  pig iron: pik demiri.
 7. polis.
 8. hog ile ayni anlama gelir. lokomotif.
 9. ahlâksız/pis/şapşal.
 10. (domuz) yavrulamak.
 11. pig it ile ayni anlama gelir. sıkışık bir halde pis/izbe /ahır gibi yerde yaşamak. pig together:
  aynı odayı paylaşmak, bir odada yatıp kalkmak.
kaçak meyhane. Noun
çalı domuzu (
Potomochaerus porcus): G ve D Afrikada yaşar. Yüzünde beyaz benekler vardır.
boschwark
ile ayni anlama gelir.
Noun
küp gibi
Gine domuzu Noun, Zoology
kobay Noun, Zoology
(Br) hintdomuzu
(a) kobay
(Cavia porcellus), (b)
k.d. tecrübe tahtası, üzerinde tıbbî deneme yapılan kimse.
boğazlanan domuz gibi
yamyamların yediği insan eti (Maori ve Polinezya yerlilerince verilen ad). Noun
kendini ya da tüm erkekleri kadınlardan üstün gören bir adamla ilgili aşağılayıcı terim
işler yolunda giderse
henüz süt emen domuz yavrusu
pik
domuz yetiştirme
domuz çiftliği
domuz yağı Noun, Food-Kitchen
pik demir
yüksek fırından alınmış ham demir
pik demiri
pig ile ayni anlama gelir. sıkışık bir halde pis/izbe /ahır gibi yerde yaşamak. pig together:
aynı odayı paylaşmak, bir odada yatıp kalkmak.
kuş dili: bir dildeki kelimelerin ilk sessiz harf(ler)ini kaldırıp sona ekledikten sonra“ay” sesi ilâvesiyle
elde edilen uydurma dil. Örnek:
Speak Pig Latin'den yapılan “Eakspay igpay atinlay”.
Noun
pik kurşunu, dökme demire karışmış kurşun. Noun
(Br) kendi şubesinin poliçesi
tıkınmak, tıkabasa yemek, domuz gibi yemek.
We pigged out on banana splits.
fısıldamak Verb
tıslama
malı görmeden satınalmak, körükörüne alışveriş yapmak.
malı görmeden satın almak Verb
iş yapmak istemek Verb
domuz gibi yeyip içmek, tıkınmak, oburluk/pisboğazlık yapmak.
pigging station Noun