create

 1. yaratmak, halketmek.
  God created the heaven and the earth.
 2. ibda etmek, (sanat eseri) yaratmak.
  The composer created a beatiful symphony.
 3. (rol) yapmak, icra etmek, ilk defa oynamak.
 4. atamak, tayin etmek.
  The Queen's son was created Prince of Wales at a ceremony.
 5. sebep olmak, sonucunu doğurmak, intaç etmek, celbetmek.
  The news created a lot of confusion.
 6. ihdas/icat etmek, tertip etmek, ortaya çıkarmak.
  The scientist worked for years to create a pollution-free engine.
 7. yapmak, meydana/vücude getirmek, çıkarmak.
  to create disturbance: kargaşalık çıkarmak.
 8. gürültü yapmak, öfkelenmek, bağırıp çağırmak, kıyameti koparmak.
  I wish the baby would stop creating and go to sleep.
 9. yaratık, yaratılmış.
huzursuzluk yaratmak Verb
kötü izlenim yaratmak Verb
kötü bir izlenim yaratmak Verb
(US) şirket kurmak Verb
talep yaratmak Verb
huzursuzluk yaratmak Verb
moda yaratmak Verb
bir moda yaratmak Verb
fon yaratmak Verb
büyük heyecan uyandırmak Verb
birine kadro açmak Verb
pazar oluşturmak Verb
ipotek koymak Verb
yeni ihtiyaç yaratmak Verb
ortaklık kurmak Verb
rehin hakkı tesis etmek Verb
rehnetmek Verb
emsal oluşturmak Verb
rezerv oluşturmak Verb
bir isyan havası yaratmak Verb
isyan havası yaratmak Verb
skandal yaratmak Verb
rezalet çıkarmak Verb
depo kurmak Verb
bir kaşık suda fırtına koparmak Verb
tröst kurmak Verb
(birini) kont yapmak Verb
sanayi kurmak Verb
bir sanayi kurmak Verb
sanayii kurmak Verb
hiç yoktan bir sanayii yaratmak Verb
hiç yoktan bir sanayi yaratmak Verb
ayni sermaye yaratmak Verb
kredi yaratmak Verb
talep yaratmak Verb
talep uyandırmak Verb
engel çıkarmak Verb
uydurma güçlükler çıkarmak Verb
hiç yoktan bir sanayi yaratmak Verb
ilgi yaratmak Verb
ilgi çekmek Verb
kanuni ilişkiler kurmak Verb
kanuni ilişkiler yaratmak Verb
sorumluluk yaratmak Verb
yeni işler yaratmak Verb
toplumun huzurunu kaçırmak Verb
toplumsal huzursuzluk yaratmak Verb
sosyal huzursuzluk yaratmak Verb
birine bir unvan vermek Verb
birini birşey ilan etmek Verb
meslek davranış kurallarını saptamak Verb
servet yaratmak Verb
ipotek etmek Verb
ayağna dolanmak Verb
kanuni yükümlülük doğurma kastı
kanuni yükümlülük doğurma kasıt stıı
skandal yaratmak Verb