1. Özel Isim, Sinema cesur
 2. Sıfat cesur, yiğit, yürekli, kahraman (kimse).
  be brave: Cesur ol!
  to be as brave as a lion: aslan gibi cesur olmak.
 3. Sıfat yakışıklı, güzel, yağız.
 4. Sıfat mükemmel, fevkalâde, şayan-ı hayret.
 5. Sıfat savaşçı, muharip (özellikle K. Amerika Kızılderili aşiretlerinde).
 6. Sıfat cesaretle karşı koymak, göğüs germek.
  to brave misfortunes: felaketlere göğüs germek.
  to brave
  out: cesaretle karşılamak.
  brave it out! Cesur ol! Cesaretini kaybetme!
 7. Sıfat meydan okumak.
 8. Sıfat görkemleştirmek, muhteşem bir hale getirmek.
 9. Sıfat övünmek, kabadayılık taslamak.
yiğitlikle Zarf
mertlik İsim
babayiğit
kabadayı
sıkı durmak Fiil
(zor bir durumu) cesaretle/metanetle vb. karşılamak, yılmamak, fütura kapılmamak.
You must put a good face on it.