1. Fiil bit(ir)mek.
  to finish a job. He finished his speech and sat down.
  finish third: (yarışta)
  üçüncü gelmek.
  We finished up all squares: Berabere kaldık/ödeştik.
 2. Fiil sona er(dir)mek, ikmal et(tir)mek, son bulmak.
  to finish school. to finish a semester.
  finish
  in a point: sivri bir uçla son bulmak (ucu sivri olmak).
 3. Fiil
  finish up/off: tüketmek.
  to finish up a can of paint.
 4. Fiil
  finish off: telef etmek, yok etmek, mahvetmek, (işini) bitirmek, öldürmek.
  He's finished:
  İşi bitti, mahvoldu.
  This spray will finish off the cockroaches.
 5. Fiil
  finish up: tamamlamak, yapıp bitirmek.
  She finished up a painting. They hope to finish their new home before winter.
 6. Fiil cilâ vurmak.
  We finished the desk in antique red lacquer.
 7. Fiil ölmek.
 8. İsim son, nihayet.
  fight to the finish: sonuna kadar mücadele (etmek).
  be in at the finish:
  (yarış, dövüş vb.) sonunda bulunmak/katılmak.
 9. İsim bitiş, bit(ir)me.
  a close finish.
 10. İsim ölüm.
  a fight to the finish: ölünceye kadar mücadele.
 11. İsim cilâ, rötuş.
  a glossy finish.
 12. İsim (bina içindeki) süs, tezyinat.
 13. İsim (boya vb.) son tabaka, cilâ, perdah.
 14. İsim son tabaka olarak kullanılan malzeme.
çıraklığını bitirmek Fiil
çıraklığı tamamlamak Fiil
askerliğini bitirmek Fiil
eğitimini tamamlamak Fiil
görevini tamamlamak Fiil
spritz İsim
cilalı
vernikli
çizgili kâğıt yaprağı
mat saten baskı kâğıdı
sonuna kadar savaşmak Fiil
son nefesine kadar dövüşmek Fiil
başlangıçtan sonuna kadar
son anda yarışı kazanma: bilhassa at yarışlarında önce arkada kalıp son anda birden hızlanarak birinciliği alma İsim
perdah
ayna gibi cila
birinci gelen ancak çekilen fotoğrafla saptanabilen yarışma.
birincisi kıl payı farkla belirtilen yarışma.
kötü işçilik
parlak, cilâlı.
(US) bir işi bir hafta içinde bitirmek Fiil
kolaylamak Fiil
ipi aynı anda göğüslemek Fiil
tüketmek Fiil
bir işi bitirmek Fiil
bir işi sona erdirmek Fiil
birinin işini bitirmek Fiil
halletmek Fiil
geceyi tiyatroda tamamlamak Fiil
geceyi tiyatroda tamamlamak Fiil
(a) kullanıp/okuyup vb. bitirmek.
Have you finished with my book yet? (b) ilgisi kalmamak, ilişkiyi/ilgiyi/münasebeti
kesmek.
I've finished with him: Onunla ilgim kalmadı.
Wait till I've finished with him: Ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm.
devirmek Fiil
berabere bitmek Fiil
bir işi tamamlamak Fiil
temizletmek Fiil
Sözümü bitireyim.
perdahlanmış kağıt
bir işi ay sonundan önce bitirmeyi kafasına koymak Fiil