1. Fiil kabul etmek, kaydetmek, giriş izni vermek.
  to admit a student into college: bir öğrenciyi koleje
  kabul/kayıt etmek.
  to admit someone to one's friendship: bir kimseyi dost olarak kabul etmek.
 2. Fiil girmeye hak kazandırmak.
  This ticket admits two people: Bu bilet iki kişiliktir.
 3. Fiil içine almak, sığdırmak, istiap etmek.
  The hall admits 2500 people.
 4. Fiil izin vermek, müsaade etmek, içeri almak/ sokmak.
  I gave orders that he was not to be admited:
  Onu içeri sokmamalarını emrettim.
 5. Fiil geçerli saymak, muteber addetmek.
  to admit the force of an argument: delili geçerli saymak.
 6. Fiil itiraf/ikrar etmek.
  He admitted his guilt: Suçunu itiraf etti.
  Let it be admitted that … : İtiraf edelim ki …
 7. Fiil doğrulamak, doğru olduğunu kabul etmek.
  The fact is admitted: Vak'anın doğruluğu kabul edildi.

  It is generally admitted that … : Genellikle kabul edilir ki …
  All world admits that … : Herkes kabul eder/bilir ki …
 8. Fiil (geçmesine) imkân vermek.
  This passage admits two abreast: Bu geçitten yanyana iki kişi geçebilir.
 9. Fiil
  admit of: elverişli/müsait olmak, imkân vermek.
  Circumstances do not admit this: Koşullar buna elverişli değildir.
ikrar İsim, Hukuk
suçun kabulü İsim, Ceza Hukuku
suçun ikrarı İsim, Ceza Hukuku
iddianamenin kabulü İsim, Ceza Hukuku
sorumluluğunu kabul etmek Fiil
birine sırrını açmak Fiil
suçu kabul etmek Fiil, Ceza Hukuku
suçu ikrar etmek Fiil, Ceza Hukuku
belgeyi tanımaya çağrı
...'i delil olarak kabul etmek Fiil, Hukuk
bir borcu kabul etmek Fiil
bir iddiayı kabul etmek Fiil
talebi kabul etmek Fiil
bir iddiayı gerekçesi karşısında kabul etmek Fiil
bir beyanın gerçek olduğunu kabul etmek Fiil
bir suçlamayı kabullenmek Fiil
bir ithamı kabullenmek Fiil
suç işlemek Fiil
üye olarak kabul etmek Fiil
ortaklığa kabul etmek Fiil
hamilinin içeri girmesine müsaade edin
yenilgiyi kabullenmek Fiil
pes etmek Fiil
yenilgiyi kabul etmek Fiil
birşeyi yaptığını itiraf etmek Fiil
birşeyi yaptığını kabul etmek Fiil
birşeyi yaptığını teslim etmek Fiil
kanıtları kabul etmek Fiil
kanıtı kabul etmek Fiil
borsada kote etmek üzere kabul etmek Fiil
borsada kote edilmek üzere kabul etmek Fiil
borsa da kote edilmek üzere kabul etmek Fiil
odayı havalandırmak Fiil
göçmen kabul etmek Fiil
delil olarak kabul etmek Fiil
evin içine almak Fiil
gözlemcileri kabul etmek Fiil
geciktirmeye gelmez
(sorun) ertelememek Fiil
geciktirilmeye gelmemek Fiil
bir kuşkuya yer vermemek Fiil
bir şüpheye mahal vermemek Fiil
istisna kabul etmemek Fiil
bahane kabul etmemek Fiil
açıklaması olanaksız
türlü yorumlara açık olmak Fiil
izin vermek Fiil
olanak vermek Fiil
mümkün kılmak Fiil
imkân tanımak Fiil
iki şekilde yorumlanabilir olmak Fiil
sorumluluğu kabul etmek Fiil
birinin içeri girmesine izin vermek Fiil
birinin delillerini kabul etmek Fiil
delil olarak kabul etmek Fiil
birini üyeliğe kabul etmek Fiil
birini ortaklığa kabul etmek Fiil
birini hastaneye kabul etmek Fiil
birini hastaneye yatırmak Fiil
bir şeyin gerçekliğini kabul etmek Fiil
hisse senetlerinin kote edilmesine izin vermek Fiil
hatalı olduğunu kabul etmek Fiil
bursa kabul edilmek Fiil
üyeliğe kabul etmek Fiil
karantinadan geçen gemiye limana giriş izni vermek Fiil
birşeyi teslim etmek Fiil
birşeyi itiraf etmek Fiil
birşeyi kabul etmek Fiil
borsaya kabul edilmek
bir menkul değeri bir hisse veya tahvil borsasını resmi listeye almak Fiil
vesayetine kabul etmek Fiil
birşeyi kabul etmek zorunda kalmak Fiil
birşeyi isteksizce kabul etmek Fiil
birşeyi istemeye istemeye kabul etmek Fiil
(Br) kanıtı kabul etmeye çağrı
birşeyi istemeye istemeye kabul etmek Fiil
birşeyi isteksizce kabul etmek Fiil
birşeyi kabul etmek zorunda kalmak Fiil
tevil yoluyla ikrar etmek Fiil, Hukuk