1. İsim, Hukuk ikrar
 2. İsim girme, giriş, girmesine izin verme/müsaade etme.
  the admission of aliens into our country.
  to
  gain admission to a society: bir cemiyete girmek/kabul edilmek.
  No admission: Girilmez! Giriş yasaktır!
 3. İsim giriş izni, kabul müsaadesi.
  to grant a person admission: bir kimseye giriş izni vermek.
 4. İsim (sinema/tiyatro vb.) giriş ücreti, duhuliye.
  admission is $5: Giriş ücreti 5 dolardır.
  free
  admission: giriş ücretsizdir/serbesttir.
 5. İsim kabul şartları.
  admission to the practice of law: avukatlığa kabul şartları.
 6. İsim itiraf, ikrar, suçu kabullenme.
  to make full admission (of guilt): suçu tamamen kabullenmek.
  to
  make admissions: itirafta bulunmak.
  by/on his own admission: kendi itirafı ile.
 7. İsim (bir şeyin) doğruluğunu kabul ve tasdik etme.
 8. İsim doğruluğu teslim/kabul/itiraf edilen şey.
hava girişi
kabul için müracaat
kabul başvurusu
kabul edilebilme niteliğine sahip olmak Fiil
giriş kartı
giriş kartı
kabul şartları İsim
birini kabul etmemek Fiil
kabul edilebilirlik
duruşma sırasındaki ikrar
(tiyatro, maç vb.) numarasız yer giriş ücreti. İsim
kabul edilmek
tevil yoluyla ikrar İsim, Hukuk
geçici kabul yoluyla ithalat İsim
mahkeme dışında yapılan ikrar
mahkemede ikrar
mahkeme de ikrar
tam ikrarda bulunmak Fiil
giriş ücretsizdir
giriş ücreti
kabul için arzetmek Fiil
kabul edilmiştir
kota kabulü
kabul için aranan şartlar İsim
kabul edilme hakkı
kabul kuralları İsim
kabul edilmeye çalışmak Fiil
gümrüğe tabi malları bir süre için ülkeye kabul edip sonradan aynen ya da biçimlerini değiştirerek dışarı gönderme
geçici kabul İsim
içeri kabul edilme şartları İsim
giriş bileti
kabul süresi
giriş izni verilmeme
izin dairesi
bilet siz girilmez
biletsiz girilmez
giriş kartı
kabul günü: bazı eyaletlerin ABD birliğine girdikleri tarih (o eyalette resmî tatil olarak kutlanır).
hakkıhuzur
giriş aidatı İsim
giriş ücreti İsim
giriş bedava
giriş ücretsiz
giriş ücretsiz
giriş serbest
bedava giriş
giriş serbesttir
bir iddianın kabulü
bir borcun kabulü
bir gerçeğin kabulü
gerçeğin kabulü
suçun itirafı
suçun kabulü
bir suçun itirafı
suçun ikrarı
delilin kabulü
iddianamenin kabulü İsim, Ceza Hukuku
hisse senetlerinin borsada kote edilmek üzere kabulü
emme borusu
emme zamanı
kabul vergisi
giriş bileti
bir kulübe kabul
okula kabul
avukat olma
baroya kabul
emme borusu
emme subabı
sınava girmek için başvurmak Fiil
kabul şartlarının kolaylaştırılması
serbest giriş kartı
sinema bileti ücreti
sinema bilet ücreti
birinin huzuruna çıkabilme
bir yere ücretsiz girme
Üniversiteye Girişte Diplomaların Denkliğine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk