admission

 1. Noun, Law ikrar
 2. Noun kabul
 3. Noun girme, giriş, girmesine izin verme/müsaade etme.
  the admission of aliens into our country.
  to
  gain admission to a society: bir cemiyete girmek/kabul edilmek.
  No admission: Girilmez! Giriş yasaktır!
 4. Noun giriş izni, kabul müsaadesi.
  to grant a person admission: bir kimseye giriş izni vermek.
 5. Noun (sinema/tiyatro vb.) giriş ücreti, duhuliye.
  admission is $5: Giriş ücreti 5 dolardır.
  free
  admission: giriş ücretsizdir/serbesttir.
 6. Noun kabul şartları.
  admission to the practice of law: avukatlığa kabul şartları.
 7. Noun itiraf, ikrar, suçu kabullenme.
  to make full admission (of guilt): suçu tamamen kabullenmek.
  to
  make admissions: itirafta bulunmak.
  by/on his own admission: kendi itirafı ile.
 8. Noun (bir şeyin) doğruluğunu kabul ve tasdik etme.
 9. Noun doğruluğu teslim/kabul/itiraf edilen şey.
suçun kabulü Noun, Criminal Law
suçun ikrarı Noun, Criminal Law
suçu kabul etmek Verb, Criminal Law
suçu ikrar etmek Verb, Criminal Law
hava girişi
kabul için müracaat
kabul başvurusu
kabul edilebilme niteliğine sahip olmak Verb
giriş kartı
giriş kartı
koşullu ön kabul Noun, Education-Training
kabul şartları Noun
birini kabul etmemek Verb
kabul edilebilirlik
duruşma sırasındaki ikrar
(tiyatro, maç vb.) numarasız yer giriş ücreti. Noun
kabul edilmek
tevil yoluyla ikrar Noun, Law
geçici kabul yoluyla ithalat Noun
mahkeme dışında yapılan ikrar
mahkemede ikrar
mahkeme de ikrar
tam ikrarda bulunmak Verb
giriş ücretsizdir
giriş ücreti
kabul için arzetmek Verb
kabul edilmiştir
kota kabulü
kabul için aranan şartlar Noun
kabul edilme hakkı
kabul kuralları Noun
kabul edilmeye çalışmak Verb
gümrüğe tabi malları bir süre için ülkeye kabul edip sonradan aynen ya da biçimlerini değiştirerek dışarı gönderme
geçici kabul Noun
içeri kabul edilme şartları Noun
giriş bileti
kabul süresi
giriş izni verilmeme
izin dairesi
bilet siz girilmez
biletsiz girilmez
giriş kartı
kabul günü: bazı eyaletlerin ABD birliğine girdikleri tarih (o eyalette resmî tatil olarak kutlanır).
hakkıhuzur
giriş aidatı Noun
giriş ücreti Noun
giriş bedava
giriş ücretsiz
giriş ücretsiz
giriş serbest
bedava giriş
giriş serbesttir
kabul listesi Noun
bir iddianın kabulü
bir borcun kabulü
bir gerçeğin kabulü
gerçeğin kabulü
delilin kabulü
iddianamenin kabulü Noun, Criminal Law
hisse senetlerinin borsada kote edilmek üzere kabulü
emme borusu
kabul edilme şartı Noun
kabul şartı Noun
kabul koşulu Noun
emme zamanı
kabul vergisi
giriş bileti
bir kulübe kabul
okula kabul
avukat olma
baroya kabul
emme borusu
emme subabı
sınava girmek için başvurmak Verb
kabul şartlarının kolaylaştırılması
serbest giriş kartı
sinema bileti ücreti
sinema bilet ücreti
birinin huzuruna çıkabilme
bir yere ücretsiz girme
Üniversiteye Girişte Diplomaların Denkliğine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law