discover

 1. Transitive Verb keşfetmek, bulmak, icat etmek.
  Columbus discovered America in 1492. Marconi discovered the radio.
 2. Transitive Verb meydana çıkarmak.
  We soon discovered the truth: Çok geçmeden gerçeği meydana çıkardık.
 3. Transitive Verb anlamak, farkına varmak.
  Scientists have discovered that this disease is carried by rats.
 4. Transitive Verb açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek.
 5. Transitive Verb ele vermek, ihanet etmek, ifşa etmek, istemeyerek sırrı açıklamak, ağzından kaçırmak.
dostlarına bir sırrı açıklamak Verb
(iflas) malvarlığını açıklamak Verb
duruşma öncesi belge talebi Noun, Arbitration
bir suikasti ortaya çıkarmak Verb
keşfetmek Verb
tanışık çıkmak Verb
bir hastalığın nedenini ortaya çıkarmak Verb
suçlu yu bulmak Verb
suçluyu bulmak Verb
bir evrakın kaybolduğunu fark etmek Verb