1. İsim, Ekonomi fiyat
 2. fiyat, paha.
  price ceiling: tavan fiyatı, azamî fiyat.
  price cutting: fiyat kırma, indirim,
  tenzilat.
  price fixing: narh, fiyat tespiti, azamî/asgarîfiyat koyma.
  price list: fiyat listesi, tarife.
  price range: fiyat dağılımı.
  price rigging: yasa dışı ve gizli olarak asgarî fiyat üzerinde anlaşma.
  price tag: fiyat (etiketi).
  price war: (rekabet için) maliyetinden ucuza satış.
  asking price: talep edilen fiyat.
  cash price: peşin fiyat.
  cost price: maliyet fiyatı.
  current price: cari fiyat, piyasa fiyatı.
  cut price: indirilmiş/tenzilatlı fiyat.
  fair price: uygun/makul fiyat.
  floor price: taban fiyatı/asgarî fiyat.
  gross price: gayrısafi/katkılı fiyat.
  high price: yüksek fiyat, pahalı.
  low price: düşük fiyat, ucuz.
  market price: piyasa fiyatı.
  maximum/minimum price: tavan/taban fiyatı.
  net price: safi/net fiyat.
  normal price: normal fiyat.
  reduced price: indirimli/tenzilatlı fiyat.
  retail price: perakende fiyatı.
  spot price: peşin para.
  total price: toplam fiyat.
  unit price: birim fiyatı.
  wholesale: toptan fiyatı.
 3. (bir şey karşılığı katlanılan) fedakârlık.
 4. (bir kimsenin yakalanması/öldürülmesi için vadedilen) ödül, mükâfat.
  set a price on someone's head:
  birinin başı için ödül vadetmek.
 5. (bir ilkeyi/mecburiyeti terketme karşılığı) mükâfat.
  Has every man his price?
 6. (bkz: odds ) (2).
 7. değer, kıymet.
 8. of price: değerli, kıymetli.
 9. fiyat koymak, paha biçmek.
 10. fiyatını sormak.
fiyatı verilirse (fena bir işi) yapmaya hazır olmak.
hedef fiyat (satıcının bir ürün için saptadığı satış fiyatı
muhasebe fiyatı
piyasadaki rayiç fiyat
kademeli fiyat
saptanmış fiyat
narh fiyatı
artırılan fiyat
bütün masrafları kapsayan fiyat
tren istasyonuna teslim fiyatı
indirimli özel fiyat
referans fiyatı
borsada borsa bankerinin ayarlayacağı en iyi fiyat
teklif fiyatı
götürü fiyat
taban fiyatı
ambalaj açma ve yeniden ambalajlama masraflarını kapsayan
ucuz fiyat
fırlayan fiyat İsim
geri satın alma fiyatı
kartel (maktu) fiyatı
kartel fiyatı
peşin fiyat
narh fiyatı
normal fiyat
kira ücreti
(borsa) rayici
lüks mal fiyatı
borsada teklif edilen fiyatla açılış fiyatı arasında çok az fark olması durumu
borsa kapanış fiyatı
cari fiyat
rekabet fiyatı
serbest rekabet fiyatı
hisse senedine dönüştürülebilir tahvillerin dönüşüme esas olacak fiyatı
maliyet fiyatı
maliyet artı üzerinde anlaşmaya varılan ek fiyat
cari fiyat
revaç
kırpılmış fiyat
aşırı indirilmiş fiyat
aşırı fiyat kırma
fiyat kırma
teslim fiyatı
indirimli
arz ve talep eğrisinin kesişmesiyle piyasada saptanan malların fiyatı
denge fiyatı
tahmin edilen fiyat
aşırı konmuş fiyat
borsa kuru
takas fiyatı
astronomik fiyat
fiyat tahmini
astronomik fiyat
maktu fiyat
maktu fiyat
sabit fiyat
serbest fiyat
dondurulmuş fiyat
(US) vadeli muamelelerde kur fiyatı
piyasa fiyatı
brüt fiyat
garanti fiyatı
dünya piyasası fiyatı
ithal fiyatı
takas rayici
(AT) müdahale fiyatı
stok fiyatı
fatura fiyatı
ihraç değeri
ihraç fiyatı
düşük fiyat
piyasa rayicini tayin eden fiyat
varış limanına kadar olan her türlü masrafları yüklendiği ihracat fiyatı
azami fiyat
tekelci fiyat
kuramsal fiyat
bir kıymetli kâğıdın itibari değeri
nominal fiyat (borsa komisyoncusu tarafından bir değerli kâğıt için kaba bir gösterge olarak verilen fiyat
mevsim sonu fiyatı
serbest piyasa fiyatı
alım fiyatı
bütün giderleri kapsayan fiyat
(turizm) abone fiyatı
uygun fiyat
liste fiyatı
rüçhanlı fiyat
şimdiki fiyat
piyasa fiyatı
(kitap) perakende fiyatı
büyük miktar için verilen fiyat
teklif edilen fiyat
makul fiyat
rekor fiyat
kâr getiren fiyat
ithal mallarının gemide teslim fiyatı
yeniden satın alma fiyatı
asgari satış fiyatı
en düşük açık artırma fiyatı
perakende fiyatı
çok ucuz fiyat
piyasaya hâkim fiyat
satılabilir fiyat
nakit fiyat için kullanılan başka bir terim
sabit fiyat
bir malın gerçek marjinal fiyatı
gölge fiyat
hisse senedi fiyatı
dükkân fiyatı
özel fiyat
peşin fiyat
kararlı fiyat
başlangıç fiyatı
götürü fiyat
yüksek fiyat
(US) istikrarlı fiyat
suskripsiyon bedeli
(AT) hedef fiyat (bir malın AT tarafından saptanan fiyatı
(AT) eşik fiyatı (ithal edilen bir tarım ürününün , özellikle de tahılların topluluk içinde satabileceği en düşük fiyat
yüksek fiyat
toptancı fiyatı
bir borsa işleminin yapılmış olduğu fiyat
aşırı derecede ucuz fiyat
tek fiyat
fiyat hızı
fiyat kontrolü
(düşük) fiyat reklamı
fiyat uygunluğu
fiyatın nerelerde seyrettiği
fiyat dairesi
fiyat engeli
fiyat indirimi
fiyat hesaplama
belli bir ürün grubu için fiyat
fiyat taahhütleri İsim
fiyat ayrıcalığı
fiyat durumu
fiyat kontrolü
fiyat anlaşması
yükselen fiyatı durdurma
fiyat düşüşü
fiyat tenzilatı
fiyat indirimi
fiyat deflasyonu
fiyat ayrılığı
fiyat farklılığı
fiyatların gerilemesi
fiyat düşmesi
fiyat unsuru
fiyat yükseltici
fiyat denetleyici
rekabeti önlemek amacıyla rakip örgütlerin benzer fiyatlar saptaması ya da fiyatları aynı anda değiştirmeleri İsim
fiyat tabanı
fiyat oluşturma
fiyat dondurma
fiyatların yönetimi
fiyat ilkeleri İsim
fiyat yükselmesi
fiyat endeksleri İsim
fiyat şişirici (bir mal ya da hizmetin satış fiyatını artırmak için ona eklenen özellikler
fiyat seviyesi
piyasa fiyatlarını eşit düzeyde tutma
etiket
fiyat koyma
fiyat sehpası İsim
fiyat yayını
fiyat itmesi
fiyat teklifi
fiyat yelpazesi
fiyat tavsiyeleri İsim
fiyat rekoru
fiyat indirme
fiyat düzenleyici narhlar İsim
dondurulmuş fiyat
fiyat koyucu
borsada fiyatların düşmesi
fiyat yelpazesi
fiyat farkını paylaşmak Fiil
fiyatı istikrarı (fiyatları belirtilen seviyede tutma çalışması
fiyat katılığı İsim, Ekonomi
fiyatın yapısı
fiyat sübvansiyonu
fiyat desteklenmesi
fiyat mekanizması
piyasa fiyatına hiçbir etkisi olmayan küçük çapta bir alıcı ya da satıcı
fiyat kuramcısı
fiyat eğilimi
fiyatların yükselme eğilimi