1. İsim, Fizik gaz.
  Oxygen and nitrogen are gases.
 2. İsim havadan başka gaz halindeki herhangi bir cisim.
 3. İsim anestezide kullanılan gaz karışımı.
 4. İsim mide gazı.
  He suffers from gas.
 5. İsim havagazı, (yakıt olarak kullanılan) doğal gaz.
  gas was once used for lighting, but is now used chiefly
  for cooking and heating. To cook by/with gas. To turn on/off the gas.
 6. İsim (a) otomobil benzini, (b) taşıtın gaz pedalı, hızlandırıcı, akseleratör.
  step on the gas: (a)
  gaza basmak, taşıtı hızlandırmak/hızlı sürmek, (b) acele etmek.
  We'd better step on the gas and get these dishes done: Biraz acele edip şu tabakları yıkasak iyi olur.
 7. İsim (maden) patlayıcı gaz, metan-hava karışımı.
 8. İsim zehirli gaz.
  The police used tear gas to dispel the mob.
 9. İsim palavra, boş lâf, anlamsız söz.
  to have a gas: çene çalmak.
 10. İsim eğlendirici/hoşa giden/cazip/başarılı şey/kimse.
  Her parties are a real gas.
 11. İsim (taşıta) benzin doldurmak.
 12. İsim gazla zehirlemek/boğmak, (bayıltmak vb. için) gaz kullanmak.
  Police were forced to gas the violent
  criminals who refused to leave the building.
 13. İsim gazla tedavi etmek.
 14. İsim gaz çıkarmak/neşretmek/yaymak.
 15. İsim çene çalmak, boş lâf etmek, gevezelik yapmak, palavra atmak, saçmalamak.
 16. İsim kuvvetli bir tepki (heyecan, sevinç vb.) uyandırmak.
  His remarks gassed them.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendİrme üretimi ve dağıtımı (NACE kodu: D) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı (NACE kodu: 35) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Almanya, Avusturya ve İsviçre İsim, Yer İsimleri
Gaz imalatı (NACE kodu: 35.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (NACE kodu: 35.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ana şebeke üzerinden gaz ticareti (NACE kodu: 35.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
havagazı
yakıcı (zehirli) gaz: cilde dokununca yanık ve kabarcıklar oluşturan savaş gazı.
water gas İsim
tüpgaz
tüp gazı: tüp içinde basınçla sıkıştırılmış gaz. İsim
liquefied petroleum gas İsim
tüp gaz
bütan gazı
mangal kömürü gazı
baca gazı
şehir gazı
havagazı
havagazı. İsim
yanma gazı
karter gazı İsim, Ulaşım
egzoz gazı İsim, Ulaşım
baca gazı
duman
ısıtmada kullanılan gaz
yakacak gazı
sera gazı İsim, Çevre ve Ekoloji
ışık gazı
havagazı
aydınlatma ışık gazı
atıl gaz
asal gaz
parlar gaz
güldürücü gaz
maden ocağı gazı
grizu
sinir gazı
petrol gazı
yellenmek Fiil
gaz çıkarmak Fiil
tam gaz
sürekli gaz
grizu
yakıt gaz
süper benzin İsim, Ulaşım
nadir gaz
kaya gazı İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
artık gaz İsim, Kimya
havagazı
kurşunsuz benzin
doğalgaz
gaz içen
gaz emen
gaz yutma
gaz emme
gaz yakan aletler İsim
gaz önleyici
gaz paratoneri
gazlı önleyici
lafazan
gaz torbası İsim
geveze
gaz terazisi
havagazı faturası
gaz kömürü
havagazı fabrikası İsim
gazhane
gazlı şamandıra feneri
gaz yakma
galon
gaz salmastrası
gaz kromatografisi
yağlı kömür
gazhane kömürü
gaz kömürü
gaz koku
gazhane koku
havagazı şirketi
belediye gaz şirketi
gaz şirketi
gaz karması
gaz kompresörü
gaz arınması
gaz terbiyesi
gaz borusu
gaz değişmez değeri
havagazı abonesi
benzin sarfiyatı İsim, Ulaşım
benzin tüketimi İsim, Ulaşım
gaz tüketimi
gaz soğutucu
gaz sayacı
gaz saati
gaz tüpü
gaz teslimi anlaşması
gaz koyuluğu
gaz yoğunluğu
gaz sezme
gaz yoklaması
gaz bulma
gaz boşaltma
gaz mühendisi İsim
gaz patlaması
doğalgaz mevcudiyeti
benzin filtresi İsim, Ulaşım
gaz ocağı
gaz kanalı
petrol satış ve ikmal imtiyazı
tam gaz
benzin göstergesi
gaz üretme
gazojen
gaz sobası İsim
gaz kaloriferi
gaz ısıtıcısı
gaz haznesi
gazhane
gaz göstericisi
gaz manometresi
gaz sanayii
havagazı lambası İsim
gaz sızıntısı İsim
gaz kaçağı İsim
gaz kaçağı İsim
gaz sızıntısı İsim
petrol arama ve üretme ruhsatı
havagazı ışığı
havagazı ustası İsim
gaz yapma
gaz karıştırıcısı
gaz karması
gaz motoru
mazot
motorin
petrol
gaz deliği
gaz çıkış deliği
gaz fırını
gaz pedalı
gaz geçirgenliği İsim
gaz boru hattı
havagazı fabrikası İsim
gazhane
havagazı ocağı
gaz mandalı
gaz kelepçesi
gaz cebi
gazdan zehirlenme
gaz zehirlenmesi
gaz basıncı
gaz üreticisi
gazojen
gaz püskürtücü
gaz koruyucu
benzin pompası İsim
gaz arıtıcı
(US) havagazı ücreti
havagazlı buzdolabı
havagazılı buzdolabı
gaz ayarlayıcısı
gaz kelebeği
karni
gaz fırını
kavurma fırını
kok fırını
gaz numunesi alma
birine yalan yutturmak Fiil
yalan ile gerçeği saklamak Fiil
gaz salmastrası
doğalgaz kıtlığı
gaz deposu göstergesi
gaz musluğu
gaz tarifesi
gaz kelebeği
gaz türbini
nefeslik
gaz fabrikası İsim
gazhane