precise

 1. Adjective açık, sarih, kesin, kat'î.
 2. Adjective tam, tamam, belirli, muayyen.
  at that precise moment: tam o anda.
  a precise amount.
 3. Adjective dikkatli, itinalı, özentili.
  precise handwriting.
 4. Adjective dakik, hassas.
  very precise calculations.
 5. Adjective kusursuz.
 6. Adjective sahih, doğru, hatasız, yanlışsız.
 7. Adjective kural dışına çıkmayan, hassas, titiz, çok dikkatli, harfi harfine.
  precise observance of rules.
doğru ve kesin olmak amacıyla
tam meblağ
tam tanım
doğru bilgi
tam kalkış zamanı
kesin ifade
bir şeyi açık bir dil ile ifade etmek Verb
olanların aslını keşfetmek Verb
kesin bir zaman tespit etmek Verb
kesin bir vakti tespit etmek Verb
dakik beyefendi