1. İsim zarar, ziyan, hasar, mazarratlık.
 2. İsim üzgü, eza, incinme.
  injury to one's pride: gururun incinmesi.
 3. İsim haksızlık.
  You did me an injury when you said I lied.
 4. İsim yara(lanma).
  He received a serious injury in the accident: Kazada ciddî bir şekilde yaralandı.
 5. İsim, Hukuk mağduriyet, haksızlığa uğrama, hakların ihlâli.
 6. İsim iftira, karalama.
 7. İsim şöhretin ihlâli, manevî zarar.
  The accident will certainly be an injury to the reputation of the airline:
  Kaza muhakkak ki havayollarının şöhretine halel getirecek.
künt yaralanma İsim, Tıp
künt yara İsim, Tıp
birinin itibarına verilen zarar
penetran yaralanma İsim, Tıp
penetran yara İsim, Tıp
omurilik yaralanması İsim, Tıp
üyelik hakları ihlali
kazada alınan yara
gücendirmek yetmiyormuş gibi bir de hakaret etmek (Hem dövmek/incitmek, hem de hakaret etmek).
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
otomobil kazasında yaralanma
düşman ateşinden alınan yara
bedenen yaralı
bedensel zarar
yaralanma nedeni
ferde yapılan zarar
bireye yapılan zarar
ferdi hakların ihlâli
dava edilebilecek hasar
dava zarar ziyan
dava edilebilecek zarar ziyan
tazmin edilebilecek zarar ziyan
(US) iş esnasında veya iş sebebi ile yer alan yaralanma (yaralanan işçinin lehine tazminat hakkı doğurur
telafi edilebilecek zarar ziyan
süren hasar
omurilik yaralanması İsim, Tıp
hasar tarihi
kaza tarihi
sakat bırakan yara
hasara uğramak Fiil
yaralamak Fiil
bir kanun ihlalinin sonuçları İsim
ağır yara
ölümle sonuçlanan yara
ölümcül yaralanma İsim, Tıp
ölümle sonuçlanan yaralanma İsim, Tıp
don hasarı
ağır yaralanma İsim, Ceza Hukuku
büyük haksızlık
kafa yaralanması İsim, Tıp
yaralamak Fiil
kasten yaralama İsim, Hukuk
iç organ yaralanması İsim, Tıp
ışınların doğurduğu yara
telafisi olanaksız ziyan
onarılmaz iş kazası hasarı
telafisi imkansız zarar İsim, Hukuk
telafi edilemeyecek zarar İsim, Hukuk
dışardan belli olmayan yara
başkasına zarar veren kanunsuz hareket
yaralanma derecesi İsim
iş kazasına bağlı işgücü kaybı
bir şey için özür dilemek Fiil
kastı yaralama
kasten yaralama İsim, Hukuk
maddi zarar
psişik hasar
hafif yara
taksirli yara alma
meslek kazası
iş kazası sonucu meydana gelen yara
ömür boyu sakatlık
bedeni zarar
yaralanma
şahsi zarar
beden yarası
maddi zarar
bedensel yaralama
bedeni hasar
direkt hasar
doğrudan hasar
radyasyon yarası
maddi hasar
maddi zarar
bedeni yaralanma
taksirle yaralama İsim, Ceza Hukuku
uğranılan bir zararı tazmin ettirmek Fiil
tazmin edilebilir hasar
haksız fiilin acısını çıkarmak Fiil
sıyırmak Fiil
ağır yara
ciddi zarar İsim
ciddi yaralanma
hafif yara
ferdi hakların ihlali için dava açmak Fiil
yaralanmak Fiil
incinmek Fiil
yara almak Fiil
tahkir
hakaret
savaş zararı
whiplash ile ayni anlama gelir. ense sarsılması: otomobil çarpışmasında olduğu gibi başın ileri-geri
hızla sarsılmasından ileri gelen boyun ârızası.
mutazarrır
zarar vermek kastıyla
yaralanmakla sonuçlanan kazalar İsim
iş sırasında alınan yara
(Br) kaza yardımı
kazanın neden olduğu yara
donun yaptığı hasar
zararlı çıkmak Fiil
onarılması olanaksız hasar
onarılması olanaksız hasar
malların uğradığı hasar
görev sırasında alınan yara
uzatma süresi İsim, Spor
bir binaya yapılan zarar ziyan
sağlığa zararlı
şahsın uğradığı zarar
malın uğradığı zarar ziyan
malın uğradığı
birinin itibarına verilen zarar
araba lastiğinin yara alması
ferdi kaza sigortası İsim
bedeni hasarlara karşı sigorta
bedeni hasara karşı sigorta
birinin duygularını rencide etmek Fiil
(Br) iş kazası tazminatı
iş kazası tazminatı
iş başında kazadan dolayı emekliliğe ayrılma
bedeni zarara karşı sigorta poliçesi
dava edilebilir dolaylı hak ihlali
bir hasarı faiziyle ödemek Fiil
üçüncü şahıslara karşı bedeni zarar verme mali mesuliyeti
üstüne üstlük, … Zarf
birine rağmen
birinin rağmına