1. İsim, Cebir sayı
 2. İsim sayı, adet.
  cardinal number: asıl sayı, nicelik sayısı.
  even number: çift sayı/numara.

  odd number: tek sayı/numara.
  Six is an even number: 6, çift bir sayıdır.
  imaginary number: sanal sayı.
  a small number of: az sayıda, birkaç.
  ordinal number: sıra sayısı.
  prime number: asal sayı, bölünmez sayı.
  what number of: kaç.
  What number of people are you expecting?
  whole number: tam sayı.
  They were ten in number: Sayıları on kadardı.
 3. İsim numara.
  My room number is 26.
 4. İsim numaralı (ev, sokak vb.).
  Go to number 40 Kent Street: Kent sokağında 40 numaralı eve git.
  serial
  number: seri numarası.
 5. İsim rakam.
  round number: yuvarlak rakam.
  six figure number: altı haneli rakam, altı rakamlı sayı.
 6. İsim miktar, takım.
  a number of persons: birkaç kişi, bir takım insanlar.
 7. İsim bir dizinin bir tek elemanı.
 8. İsim (konser vb.) parça, numara, eğlendiri, atraksiyon.
 9. İsim (dergi vb.) sayı, nüsha.
  back number: (dergi vb.) eski sayı.
 10. İsim, Gramer tekillik/çoğulluk hali.
 11. İsim (a) genç kız/kadın.
  cute number: çekici/sevimli/şirin kız. (b) (plaka, bina, telefon vb.) numara.
 12. Fiil saymak, hesaplamak, hesap etmek.
 13. Fiil numaralamak, numara koymak.
  number the pages of a book.
  numbered: numaralı, numaralanmış.
 14. Fiil içermek, ihtiva etmek (bir sayıya) ulaşmak/varmak.
  This city numbers a million inhabitants. A crew
  number in 20 men.
  He numbers 80 years: Yaşı seksene vardı.
 15. Fiil sayısını sınırlandırmak, sayılı/sınırlı olmak.
  His days in the office are numbered.
(birinin) içyüzünü anlamak, niyetlerini/karakterini keşfetmek, ne idüğünü meydana çıkarmak.
başı ciddi belada
ölen ya da ölmekte olan
birinin sırası geldi (ceza, zahmetli bir iş vb. de).
His number is up: Sıra şimdi onun/yandı/mahvoldu.
soyut sayı
telefon kod numarası
kütüphaneye yeni gelen kitabın kayıt numarası
hesap numarası İsim, Bankacılık
cebirsel sayı, katsayıları tam sayı olan bir cebirsel denklemin kökü.
gelişigüzel bir sayı
lalettayin bir sayı
atom numarası, atom sayısı: bir öğenin Öğeler Dizgesindeki konumunu belirleyen ve atomunun çekirdeğinde
kaç proton bulunduğunu gösteren sayı.
kıs.:
at. no., simgesi:
Z.
İsim
ortalama sayı
Avogadro sayısı = 6.022137x1023: bir atom-gram maddedeki atom sayısı veya 1 molekül-gramdaki molekül sayısı.
eski nüsha: dizi yayının eski sayıları. İsim
günü geçmiş/itibardan düşmüş (şey/kimse). İsim
işçinin işyeri sicil numarası
taban rakamı
taban sayısı
kitap numarası
gazete ilanlarına verilen cevapların gönderildiği gazete posta kutusu numarası
şube kodu İsim, Bankacılık
Brinell sertliği: Brinell makinesindeki basma kuvvetini bilyenin yüzeyde açtığı iz yüzey alanına bölerek
elde edilen sayı (kg/mm2).
İsim
kesirli sayı
tip numarası
hesaplanan sayı
(kütüphanede) kitap tasnif numarası. İsim
otomobil (plaka) numarası
otomobil numarası
asli adet
pozitif tamsayı İsim, Matematik
asıl sayılar
sayal sayı Bilgi Teknolojileri
asıl sayı
sayma sayısı
asli sayı
esas sayı
nicelik sayısı
katalog numarası
setan sayısı, bir dizel motor yakıtının iç yanma niteliğini diğer karışımlarla karşılaştıran sayı. Alfa
metilnaftalinin setan sayısı 0, setanınki 100 kabul edilir.
şasi numarası
çek numarası
çek numarası
(kütüphanecilikte) tasnif numarası: kitabın raftaki yerini belirten numara. İsim
kod numarası
tahsilat numarası
karmaşık sayı Bilgi Teknolojileri
birleşik sayı
bölünebilir sayı
somut sayı.
bir derginin son sayısı
(gazete) bugünkü gazete
müşteri numarası
kullanılmayan numara
(telefon) gizli numara
gizli (telefon) numara İletişim
(otomobil) özel numara
çekiliş numarası
isabet eden numara
acil durumda telefon edilecek numara
acil durumlarda telefon edilecek numara
çift
çift numara
çift adet
teletip numarası
diyafram ayarı ölçüsü: bir merceğin odak uzaklığının çapına oranı.
f/1.4 odak uzaklığının mercek
çapının 1.4 katı olduğunu gösterir.
fabrika numarası
dosya numarası
uçuş numarası Havacılık Sanayii
kesirli sayı
tümsayı
kütük numarası
...'dan büyük sayı
'dan büyük sayı
acılık derecesi
kapı numarası
numara
ev numarası
kimlik numarası İsim
ideal sayı
kimlik numarası İsim
sanal sayı: karmaşık bir sayının sanal kısmı. Örneğin
a+ib deki
ib gibi. (i2 = - 1, b - 0). İsim

pure imaginary number ile ayni anlama gelir. sırf sanal sayı, gerçel kısmı sıfır olan karmaşık
sayı. a=0, b - 0 olmak üzere
a+ib sayısı.
imaginary ile ayni anlama gelir.
İsim
sayıca
adetçe
gösterge sayısı: doğrudan ölçülemeyen ya da gözlenemeyen bir niceliğin zaman/uzay içindeki değişimini
bir temele göre gösteren sayı.
stok kontrol numarası
envanter numarası
fatura numarası
oransız sayı Bilgi Teknolojileri
poz numarası İsim
her iş için verilmiş numara
gazete sayısı
anahtar sayı
şifre
yük indirme numarası
ehliyet numarası
az sayıda
kafile numarası İsim, Askerlik
ada numarası
malzeme numarası
parti numarası
piyango bileti numarası
piyango numarası
sihirli sayı: son derece kararlı bir çekin'in
(nuclide) ılıncık (nötron) sayısı. İsim
nakliyat birim numarası
kütle sayısı: (a) bir öğecik çekirdeğinin çekincik sayısı, (b) bir öğecik çekirdeği yerdeşinin öğecikler
kütlesine en yakın tüm sayı.
İsim
azami sayı
ortalama sayı
üye sayısı
en düşük sayı
eksi sayı
(telefon) gece bağlantısı
ihbar numarası
tek adet
tek numara
tek haneli numara
karşı taraf
sipariş numarası
sıra sayısı
sıral sayı
dış bağlantı
(telefon) harici hat
sayfa numarası Bilgi Teknolojileri
parça numarası
patent numarası
ruhsat numarası
telefon numarası İsim, Telekomünikasyon
parça numarası
çoğul
artı sayı
posta semt kodu
asli adet İsim, Matematik
makbuz numarası
referans numarası
yevmiye numarası İsim, Hukuk
sicil numarası İsim
(plak) çıkış numarası
yol numarası
karayolu numarası
yuvarlak numara
yuvarlanmış sayı
örnek sayısı
sıra numarası İsim
sıra no. İsim
tekil numara
örnek numarası
kare sayı
ambar numarası
depo numarası
abone numarası
sipariş numarası
teleks numarası
test numarası
bilet numarası
ücretsiz telefon numarası
toplam sayı
kadastro numarası
işlem numarası
(US) çeklerin hangi bankaya ait olduğunu belirten çeklerin üzerine basılı numara
(US) gizli numara
gizli numara
makbuz numarası
ordino numarası
(piyango) kazanan numara
kazanan numara
(US) posta kodu numarası
posta kodu numarası
arasında olmak Fiil
birbirini izleyen sayı ile numaralamak Fiil
meşgul (telefon) numarası İletişim
(telefon) meşgul numara
vitrin süsleme adı da verilir
yaratıcı muhasebecilik için kullanılan konuşma dili terimi
sahtekârlığa başvurmadan bir hesap beyanının lehte gözükecek biçimde hazırlanması
sayfalara numara koymak Fiil
otomobil plaka numarası
numara plakası İsim
plaka numarası
plaka Ulaşım
Noel sayısı kod numarası
pafta, ada, parsel İsim, İnşaat