number

 1. Noun, Algebra sayı
 2. Noun sayı, adet.
  cardinal number: asıl sayı, nicelik sayısı.
  even number: çift sayı/numara.

  odd number: tek sayı/numara.
  Six is an even number: 6, çift bir sayıdır.
  imaginary number: sanal sayı.
  a small number of: az sayıda, birkaç.
  ordinal number: sıra sayısı.
  prime number: asal sayı, bölünmez sayı.
  what number of: kaç.
  What number of people are you expecting?
  whole number: tam sayı.
  They were ten in number: Sayıları on kadardı.
 3. Noun numara.
  My room number is 26.
 4. Noun numaralı (ev, sokak vb.).
  Go to number 40 Kent Street: Kent sokağında 40 numaralı eve git.
  serial
  number: seri numarası.
 5. Noun rakam.
  round number: yuvarlak rakam.
  six figure number: altı haneli rakam, altı rakamlı sayı.
 6. Noun miktar, takım.
  a number of persons: birkaç kişi, bir takım insanlar.
 7. Noun bir dizinin bir tek elemanı.
 8. Noun (konser vb.) parça, numara, eğlendiri, atraksiyon.
 9. Noun (dergi vb.) sayı, nüsha.
  back number: (dergi vb.) eski sayı.
 10. Noun, Grammar tekillik/çoğulluk hali.
 11. Noun (a) genç kız/kadın.
  cute number: çekici/sevimli/şirin kız. (b) (plaka, bina, telefon vb.) numara.
 12. Verb saymak, hesaplamak, hesap etmek.
 13. Verb numaralamak, numara koymak.
  number the pages of a book.
  numbered: numaralı, numaralanmış.
 14. Verb içermek, ihtiva etmek (bir sayıya) ulaşmak/varmak.
  This city numbers a million inhabitants. A crew
  number in 20 men.
  He numbers 80 years: Yaşı seksene vardı.
 15. Verb sayısını sınırlandırmak, sayılı/sınırlı olmak.
  His days in the office are numbered.
(birinin) içyüzünü anlamak, niyetlerini/karakterini keşfetmek, ne idüğünü meydana çıkarmak.
başı ciddi belada
ölen ya da ölmekte olan
birinin sırası geldi (ceza, zahmetli bir iş vb. de).
His number is up: Sıra şimdi onun/yandı/mahvoldu.
soyut sayı
telefon kod numarası
kütüphaneye yeni gelen kitabın kayıt numarası
hesap numarası Noun, Banking
cebirsel sayı, katsayıları tam sayı olan bir cebirsel denklemin kökü.
gelişigüzel bir sayı
lalettayin bir sayı
atom numarası, atom sayısı: bir öğenin Öğeler Dizgesindeki konumunu belirleyen ve atomunun çekirdeğinde
kaç proton bulunduğunu gösteren sayı.
kıs.:
at. no., simgesi:
Z.
Noun
ortalama sayı
Avogadro sayısı = 6.022137x1023: bir atom-gram maddedeki atom sayısı veya 1 molekül-gramdaki molekül sayısı.
eski nüsha: dizi yayının eski sayıları. Noun
günü geçmiş/itibardan düşmüş (şey/kimse). Noun
işçinin işyeri sicil numarası
taban rakamı
taban sayısı
kitap numarası
gazete ilanlarına verilen cevapların gönderildiği gazete posta kutusu numarası
şube kodu Noun, Banking
Brinell sertliği: Brinell makinesindeki basma kuvvetini bilyenin yüzeyde açtığı iz yüzey alanına bölerek
elde edilen sayı (kg/mm2).
Noun
kesirli sayı
tip numarası
hesaplanan sayı
(kütüphanede) kitap tasnif numarası. Noun
otomobil (plaka) numarası
otomobil numarası
asli adet
pozitif tamsayı Noun, Mathematics
asıl sayılar
sayal sayı Information Technology
asıl sayı
sayma sayısı
asli sayı
esas sayı
nicelik sayısı
katalog numarası
setan sayısı, bir dizel motor yakıtının iç yanma niteliğini diğer karışımlarla karşılaştıran sayı. Alfa
metilnaftalinin setan sayısı 0, setanınki 100 kabul edilir.
şasi numarası
çek numarası
çek numarası
(kütüphanecilikte) tasnif numarası: kitabın raftaki yerini belirten numara. Noun
kod numarası
tahsilat numarası
karmaşık sayı Information Technology
birleşik sayı
bölünebilir sayı
somut sayı.
bir derginin son sayısı
(gazete) bugünkü gazete
müşteri numarası
kullanılmayan numara
(telefon) gizli numara
gizli (telefon) numara Communication
(otomobil) özel numara
çekiliş numarası
isabet eden numara
acil durumda telefon edilecek numara
acil durumlarda telefon edilecek numara
çift
çift numara
çift adet
teletip numarası
diyafram ayarı ölçüsü: bir merceğin odak uzaklığının çapına oranı.
f/1.4 odak uzaklığının mercek
çapının 1.4 katı olduğunu gösterir.
fabrika numarası
dosya numarası
uçuş numarası Aviation Industry
kesirli sayı
tümsayı
kütük numarası
...'dan büyük sayı
'dan büyük sayı
acılık derecesi
kapı numarası
numara
ev numarası
kimlik numarası Noun
ideal sayı
kimlik numarası Noun
sanal sayı: karmaşık bir sayının sanal kısmı. Örneğin
a+ib deki
ib gibi. (i2 = - 1, b - 0). Noun

pure imaginary number ile ayni anlama gelir. sırf sanal sayı, gerçel kısmı sıfır olan karmaşık
sayı. a=0, b - 0 olmak üzere
a+ib sayısı.
imaginary ile ayni anlama gelir.
Noun
sayıca
adetçe
gösterge sayısı: doğrudan ölçülemeyen ya da gözlenemeyen bir niceliğin zaman/uzay içindeki değişimini
bir temele göre gösteren sayı.
stok kontrol numarası
envanter numarası
fatura numarası
oransız sayı Information Technology
poz numarası Noun
her iş için verilmiş numara
gazete sayısı
anahtar sayı
şifre
yük indirme numarası
ehliyet numarası
az sayıda
kafile numarası Noun, Military
ada numarası
malzeme numarası
parti numarası
piyango bileti numarası
piyango numarası
sihirli sayı: son derece kararlı bir çekin'in
(nuclide) ılıncık (nötron) sayısı. Noun
nakliyat birim numarası
kütle sayısı: (a) bir öğecik çekirdeğinin çekincik sayısı, (b) bir öğecik çekirdeği yerdeşinin öğecikler
kütlesine en yakın tüm sayı.
Noun
azami sayı
ortalama sayı
üye sayısı
en düşük sayı
eksi sayı
(telefon) gece bağlantısı
ihbar numarası
tek adet
tek numara
tek haneli numara
karşı taraf
sipariş numarası
sıra sayısı
sıral sayı
dış bağlantı
(telefon) harici hat
sayfa numarası Information Technology
parça numarası
patent numarası
ruhsat numarası
telefon numarası Noun, Telecommunications
parça numarası
çoğul
artı sayı
posta semt kodu
asli adet Noun, Mathematics
makbuz numarası
referans numarası
yevmiye numarası Noun, Law
sicil numarası Noun
(plak) çıkış numarası
yol numarası
karayolu numarası
yuvarlak numara
yuvarlanmış sayı
örnek sayısı
sıra numarası Noun
sıra no. Noun
tekil numara
örnek numarası
kare sayı
ambar numarası
depo numarası
abone numarası
sipariş numarası
teleks numarası
test numarası
bilet numarası
ücretsiz telefon numarası
toplam sayı
kadastro numarası
işlem numarası
(US) çeklerin hangi bankaya ait olduğunu belirten çeklerin üzerine basılı numara
(US) gizli numara
gizli numara
makbuz numarası
ordino numarası
(piyango) kazanan numara
kazanan numara
(US) posta kodu numarası
posta kodu numarası
arasında olmak Verb
birbirini izleyen sayı ile numaralamak Verb
meşgul (telefon) numarası Communication
(telefon) meşgul numara
vitrin süsleme adı da verilir
yaratıcı muhasebecilik için kullanılan konuşma dili terimi
sahtekârlığa başvurmadan bir hesap beyanının lehte gözükecek biçimde hazırlanması
sayfalara numara koymak Verb
otomobil plaka numarası
numara plakası Noun
plaka numarası
plaka Transport
Noel sayısı kod numarası
pafta, ada, parsel Noun, Construction