government

 1. Noun hükümet.
  government party: iktidar partisi.
  government house: hükümet binası/konağı.
  minority
  government: azınlık hükümeti.
  The government and the opposition: hükümet ve muhalefet.
  The government is taking measures to stop pollution: hükümet kirlenmeyi önleyici tedbirler alıyor.
 2. Noun yönetim, idare (sistemi).
  democratic/socialist government.
  local government: yerel yönetim,
  mahallî idare.
  government by the people and for the people: Halkın halk tarafından yönetimi.
 3. Noun yönetim örgütü, idarî teşkilât.
 4. Noun (a) kabine, bakanlar kurulu.
  to form a government: kabine/hükümet kurmak.
  The Prime Minister
  has formed a new government. He was invited to join the government.
  The government has fallen: Kabine düştü.
 5. Noun yönetim bölgesi (memleket, eyalet, il vb.).
 6. Noun, Grammar yönetme: bir birimin belli bir tümleç alması bakımından yerine getirdiği işlev, bir sözcüğün durum, kip
  vb.'nin diğer sözcük tarafından belirlenmesi.
 7. Noun devlet.
  government papers/securities: devlet tahvilâtı.
Avrupa Yerel Özerklik Şartı Proper Name, Politics-Intl. Relations
hükümette bir mevkie yükselmek Verb
devlet dairesi Noun, Public Administration
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Proper Name, Law
özyönetim Noun, Politics-Intl. Relations
hükümetten istifasını geri almak Verb
keyfi idare
keyfi yönetim
bölgesel hükümet
müstebit hükümet
ademi merkeziyet
(Br) geçici hükümet
yeni seçimlere kadar ülkeyi yöneten geçici bakanlar kurulu
geçici hükümet
maceracı hükümet
merkezi hükümet
belediye
temerküz kabinesi
koalisyon hükümeti
komisyon yönetimi
konfederasyon hükümeti
ilçe idaresi
emanetçi hükümet
müsteyda hükümet
müstebit hükümet
düşman hükümeti
kurulu hükümet
yabancı iktidar
yabancı güç
baskı yanlısı hükümet
mirasla geçen devlet idaresi
zorba hükümet
ev sahibi hükümet
devrim hükümeti
kamu politikası yaratmakla suçlanan bir grup insan
görünmeyen hükümet
işçi partisi hükümeti
kötü yönetilen hükümet
meşruti hükümet
mahalli idare (kaza , belediye , köy
amme idaresi
çoğunluk hükümeti
büyükşehir idaresi
büyükşehir idaresi
azınlık hükümeti
karma hükümet
(US) yerel yönetim
imza sahibi olmayan hükümet
halkçı hükümet
halk çı hükümet
fiyatların yönetimi
yerel yönetim
geçici hükümet
sığınmacıların hükümeti
bölgesel hükümet
temsili hükümet
cumhuriyet hükümeti
cumhuriyet idaresi
cumhuriyetçi hükümeti
cumhuriyetçi hükümet
(Br) demokratik iktidar
sağcı hükümet
kendi kendine yönetim Noun, Politics-Intl. Relations
dengeli hükümet
istikrarlı hükümet
devlet yönetimi
milli hükümet
muhafazakâr parti hükümeti
totaliter hükümet
sarsılan hükümet
geçici hükümet
âciz hükümet
devlet hesap işleri Noun
devlet hesap işleri Noun
hükümet önlemi
hükümet tedbiri
kamu kurumlarıyla ilişkiler Noun, Management
devlet kurumu Noun, Public Administration
(US) idari makam
kamu kurumu Noun, Public Administration
devlet yardımı
hükümet yardımı
devlet yardımı almış
hükümetin bağladığı maaş
devlet tahsisi
hükümet yardımı
devlet bankası Noun
hükümet tahvili
devlet tahvilleri Noun
genel bütçe
devlet bütçesi
devlet sermayesi
hükümet çevreleri Noun
hükümet görevlisi
hükümet komiseri
hükümet tebliği
hükümetçe tanınan abd
devlet uzlaştırma hakemi
devlet istişareleri Noun
devlet tüketimi
devlet sözleşmesi
devlet taahhüt işi
devlet müteahhidi
devlet kontrolü
resmi makamlarla yazışma
devlet borçu
hükümetin yenilgiye uğraması
devlet bütçe açığı
hükümet temsilcisi
(Br) devlet makamı
(Br) bakanlık şubesi Noun
devlet makamı
(US) sermaye birikme yeri
(US) devletin bankadaki varlıkları Noun
devletin bankadaki varlıkları Noun
kamu çalışanı Noun, Public Administration
devlet memuru
devlet memuriyeti
devlet teşebbüsü
kamu kuruluşu Noun, Public Administration
kamu harcaması
kamu harcamaları Noun
devlet eksperi
hükümet finansmanı
devlet memuru
devlet istikrazı
devlet tahsisi
devlet teminatı
devlet yönergesi
devlet talimatı
devletin dağıttığı armağanlar Noun
devlet yardımı
hükümet binası Noun
devlet makamları Noun
hükümet çıkarları Noun
devlet işi
hükümet düzeyinde
hükümetin sorumluluğu
kamu kredisi
devlet tahvilatı
hükümet çoğunluğu
devlet memuru
devlet hakemi
hükümetin çıkardığı gazete
(Br) devlet tahvilleri Noun
(Br) resmi ilan
devlet tahvilleri Noun
resmi hükümet makamı
devlet memuru
hükümet görevlisi
(Br) devlet memuru
hükümet kararı
hükümet emri
devlet organı
devlet tebliği
devlete ait
devlet mülkiyeti
devlet tahvili
hükümetin felce uğraması
devlet iştiraki
iktidar taraflısı
devletin personel giderleri Noun
resmi izin
devlet bakanlığı mevkii
hükümet bildirisi
devlet satın alması
devlet teşviki
devlet malı
devlet demiryolu
(Br) devlet demiryolları Noun
resmi nizamname
devlet maaşı
devlet sektörü
devlet tahvilleri
(Br) devlet tahvilleri Noun
kamu kağıtları Noun
devlet hizmeti
devlet memurunun mevkii
kamu harcamaları Noun, Economics
hükümet sözcüsü Noun, Politics-Intl. Relations
hükümetçe desteklenen
devlet desteği olan
hükümet istatistiği
devlet kontrolü
devlet desteği
hükümet araştırması
devlet telgrafı