concrete

 1. Adjective somut
 2. gerçek, hakikî.
  a concrete proof of his sincerity.
 3. belirli, muayyen.
  concrete ideas. Have you any concrete thoughts on how to deal with this difficulty?
 4. somut, müşahhas, maddî, elle tutulur (varlık, sözcük, kavram vb.).
  Light is not concrete but the window is.
 5. (a) beton, tuğla, beton blok vb. yapı malzemesi.
  reinforced concrete: betonarme, demirli beton.
  (b) katı, tanecikli, taneciklerin sıkışmasından oluşmuş (kütle).
 6. olumlu, müspet.
 7. özel, hususî, belirli bir şahsa/şeye/hale özgü.
 8. beton dökmek.
 9. katılaş(tır)mak, kaskatı olmak/yapmak, don(dur)mak, sertleş(tir)mek.
 10. somutlaştırmak, gerçekleştirmek, somut/müşahhas/gerçek hale getirmek.
eğilme kirişi betonu Noun, Construction
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı (NACE kodu: 23.6) Noun, Trades-Professions
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.61) Noun, Trades-Professions
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.69) Noun, Trades-Professions
Hazır beton imalatı (NACE kodu: 23.63) Noun, Trades-Professions
gazbeton Noun, Construction
gaz beton Noun, Construction
betonarme
somutlaşmak Verb
kaba beton. Noun
gazbeton Noun, Construction
gaz beton Noun, Construction
çimentosu az beton
beton dökmek Verb
önceden dökülmüş beton
öngerilmeli beton: öncede gerilmeye maruz bırakılmış demir çubuklarla yapılan beton.
hazır beton Noun, Construction
betonarme.
betonarme Noun, Construction
beton blok
somut vaka
istisnai vaka
beton yapı
somut tehlike suçu Noun, Law
somut delil Noun, Law
beton kalıbı Noun, Construction
kötü örgütlenmiş ve kötü yönetilen kentsel alan için kullanılan aşağılayıcı terim
beton ormanı
aşırı kalabalık
betoniyer, beton karıcı, beton karma makinesi.
somut ad.
Cf.:
abstract noun.
somut sayı.
beton tretuar
beton direk
beton santrali
beton santralı
beton platform
somut şiir Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir.
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
beton pompası Noun, Transport
inşaat demiri
beton kesme makinası Noun
beton plaka Construction
çelik beton
somut adım
beton duvar
beton teli Noun, Construction
somut bir olayı ele almak Verb