discuss

  1. Transitive Verb görüşmek, müzakere/mütalâa etmek.
    We discussed our future plan.
  2. Transitive Verb irdelemek, tartışmak, münakaşa etmek.
  3. Transitive Verb iştahla yemek/içmek.
  4. Transitive Verb, Law kefile başvurmadan borçludan borcu tahsil etmek.
  5. Transitive Verb açıklamak, ifşa etmek.
işlemek Verb
bir konuyu tartışmak Verb
bir konuyu görüşmek Verb
bir konu hakkında konuşmak Verb
bir konuyu ayrıntılarıyla görüşmek Verb
konu yu tartışmak Verb
bir konuyu müzakere etmek Verb
bir konuyu tartışmak Verb
(parlamento) bir konuyu müzakere etmek Verb
bir sorunu tartışmak Verb
enine boyuna müzakere etmek Verb
bir bir tartışmak Verb
konu dışı konuşmak Verb
konuları bir bir ele alarak müzakere etmek Verb
bir konu üzerinde değerine göre karar vermek Verb
birşey hakkında biriyle konuşmak Verb
birşeyi biriyle görüşmek Verb
biriyle birşeyden bahsetmek Verb
biriyle birşeyi ele almak Verb
bir şeyin artı ve eksilerini tartışmak Verb
sorunu tartışmak Verb
durumu tartışmak Verb
durum müzakeresi yapmak Verb
müzakere etmek Verb