1. İsim, Dil ve Edebiyat eleştiri
 2. İsim tenkit
 3. İsim eleştirme, tenkit.
  constructive criticism: yapıcı eleştirme.
  fair criticism: makul/insaflı
  eleştirme.
  valid criticism: yerinde eleştirme.
 4. İsim yerme, kınama.
  adverse criticism: yerme, kusur bulma.
  Your criticism seem to have offended him.
 5. İsim eleştiri, tenkit: bir eseri/temsili vb. eleştiren yazı/makale.
  literary criticism: edebî eleştiri.
 6. İsim metin ve vesikaları inceleyip tarihlerini, güvenebilirliklerini, gerçek olup olmadıklarını belirtme sanat ve yöntemi.
öz eleştiri İsim
eleştirisini söylemek Fiil
acı eleştiri
eleştirilecek yanı olmayan
olumsuz eleştiri
eleştiri okları İsim
sanat eleştirisi
sanat eleştiricisi
eleştirilmek lecek yanı olmamak Fiil
eleştirilecek yanı olmamak Fiil
eleştiriye uğramak Fiil
eleştiriyi davet etmek Fiil
birşey için eleştirilmek Fiil
yapıcı eleştiri
eleştiriyi bırakmak Fiil
yıkıcı eleştiri
bir sütunu kitap eleştirisine ayırmak Fiil
yıkıcı eleştiri
oyun eleştirisi
kendini eleştirilere hedef yapmak Fiil
sinema eleştirmenliği İsim, Sinema
biçim-eleştiri: (özellikle İncile ait yazıların) kaynak ve tarihî değerlerini çağdaşları olan edebî şekiller
(şiir, mesel, deyim vb.) ile karşılaştırarak saptama/eleştirme yöntemi.
İsim
yapıcı eleştiri
yüksek eleştiri: Kitabı Mukaddes yazılarının tarihinin, kaynaklarının, sahihlik, güvenilirlik derecelerinin
eleştirisel incelenmesi. lower criticism
İsim
ince keskin eleştiri
eleştiriye açık olmak Fiil
üzerine tenkit çekmek Fiil
haklı eleştiri
kendini eleştiriye açık tutmak Fiil
eleştiriye maruz kalmak Fiil
kendisini eleştiriye maruz bırakmak Fiil
büyük eleştiri
şiddetli eleştiri
metnin aslını araştıran eleştiri (özellikle İncilin asıl metnini araştıran).
textual criticism ile ayni anlama gelir. İsim
eleştirmek Fiil
ılımlı eleştiri
olumsuz eleştiri
yeni eleştiricilik: edebî eserlerin dil, hayal gücü, fikir ve heyecan bileşenlerine önem verip tarihî
ve biyografik unsurları ikinci plâna atan eleştiri türü.
new critic: yeni eleştirici.
İsim
eleştirinin titizliği İsim
eleştiriye açık
eleştirilere açık
sözü esirgemeden yapılan eleştiri
makul eleştiri
sert eleştiri
eleştiriye duyarlı
eleştiriye karşı duyarlı
kıyasıya yapılan eleştiri
kendini eleştiriye maruz bırakmak Fiil
kısa eleştiri
birisinin uyarısına kulak asmamak Fiil
metin eleştirisi
eleştiriye açık
film eleştirisi
eleştiride bulunmak Fiil