criticism

 1. Noun, Language-Literature eleştiri
 2. Noun tenkit
 3. Noun eleştirme, tenkit.
  constructive criticism: yapıcı eleştirme.
  fair criticism: makul/insaflı
  eleştirme.
  valid criticism: yerinde eleştirme.
 4. Noun yerme, kınama.
  adverse criticism: yerme, kusur bulma.
  Your criticism seem to have offended him.
 5. Noun eleştiri, tenkit: bir eseri/temsili vb. eleştiren yazı/makale.
  literary criticism: edebî eleştiri.
 6. Noun metin ve vesikaları inceleyip tarihlerini, güvenebilirliklerini, gerçek olup olmadıklarını belirtme sanat ve yöntemi.
öz eleştiri Noun
eleştirisini söylemek Verb
acı eleştiri
eleştirilecek yanı olmayan
olumsuz eleştiri
eleştiri okları Noun
sanat eleştirisi
sanat eleştiricisi
eleştirilmek lecek yanı olmamak Verb
eleştirilecek yanı olmamak Verb
eleştiriye uğramak Verb
eleştiriyi davet etmek Verb
birşey için eleştirilmek Verb
yapıcı eleştiri
eleştiriyi bırakmak Verb
yıkıcı eleştiri
bir sütunu kitap eleştirisine ayırmak Verb
yıkıcı eleştiri
oyun eleştirisi
kendini eleştirilere hedef yapmak Verb
sinema eleştirmenliği Noun, Cinema
biçim-eleştiri: (özellikle İncile ait yazıların) kaynak ve tarihî değerlerini çağdaşları olan edebî şekiller
(şiir, mesel, deyim vb.) ile karşılaştırarak saptama/eleştirme yöntemi.
Noun
yapıcı eleştiri
yüksek eleştiri: Kitabı Mukaddes yazılarının tarihinin, kaynaklarının, sahihlik, güvenilirlik derecelerinin
eleştirisel incelenmesi. lower criticism
Noun
ince keskin eleştiri
eleştiriye açık olmak Verb
üzerine tenkit çekmek Verb
haklı eleştiri
kendini eleştiriye açık tutmak Verb
eleştiriye maruz kalmak Verb
kendisini eleştiriye maruz bırakmak Verb
büyük eleştiri
şiddetli eleştiri
metnin aslını araştıran eleştiri (özellikle İncilin asıl metnini araştıran).
textual criticism ile ayni anlama gelir. Noun
eleştirmek Verb
ılımlı eleştiri
olumsuz eleştiri
yeni eleştiricilik: edebî eserlerin dil, hayal gücü, fikir ve heyecan bileşenlerine önem verip tarihî
ve biyografik unsurları ikinci plâna atan eleştiri türü.
new critic: yeni eleştirici.
Noun
eleştirinin titizliği Noun
eleştiriye açık
eleştirilere açık
sözü esirgemeden yapılan eleştiri
makul eleştiri
sert eleştiri
eleştiriye duyarlı
eleştiriye karşı duyarlı
kıyasıya yapılan eleştiri
kendini eleştiriye maruz bırakmak Verb
kısa eleştiri
birisinin uyarısına kulak asmamak Verb
metin eleştirisi
eleştiriye açık
film eleştirisi
eleştiride bulunmak Verb