1. kenar, kenar çizgisi.
 2. sınır, hudut.
  He could not cross French border without a visa.
  border town: hudut şehri.

  within the borders of … : … in sınırları içinde.
  to escape over the border: kaçıp hududu geçmek.
 3. sınır şeridi, sınır bölgesi.
 4. medeniyetin sınırı.
 5. kenar, kıyı.
 6. kenar süsü, pervaz, tiriz.
 7. uzun çiçek tarhı, ağaç dizisi.
 8. Tiyatro (a) tavan perdesi, (b) üst sahne boşluğu.
 9. çevrelemek, etrafını çevirmek.
 10. sınırlamak, sınır teşkil etmek.
 11. sınırdaş/hemhudut olmak, bitişik/komşu olmak.
sınır kapatma İsim
sınır ötesi Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sınır aşırı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sınır aşan Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sınır-aşan terörizm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Sınır Tanımayan Doktorlar Özel Isim, Kurum İsimleri
Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
hava sınırı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
baş sayfası siyah kenarla çıkan gazete
sınırı geçmek Fiil
sınırı geçerek kaçmak Fiil
sınır evi
karasınırı
kara sınırı
pervaz
belediye sınırı
belediyesınırı
sınırın tanınması
savunma sınırı
sınırdaşlık
(a) ABD-Meksika sınırı, özellikle
Rio Grande boyunca uzanan sınır, (b) İngiltere-İskoçya sınırı.
şehir sınırın doğu sunda
sınır ayarlaması
sınır bölgesi
sınır taburu İsim, Askerlik
hudut taburu İsim, Askerlik
sınır çatışması
sınır karakolu
sınır komisyonu
sınır kontrolü
sınır kontrolu
sınır ülke
sınır eyaleti
sınır geçme
sınır kapısı İsim
sınır geçişi İsim
sınır eyaleti
gümrük kapısı
sınır kapısı İsim, Kamu Yönetimi
sınır koruma kuvveti İsim
murabıt İsim
sınır güvenlik servisi İsim, Kamu Yönetimi
sınır bekçileri İsim
sınır olayı
sınır kontrol noktası İsim
sınır
sınır ışıkları İsim
sınır çizgisi, sınır, hudut. İsim
sınır hattı İsim, Kamu Yönetimi
sınırı geçip evlenme
abluka hattı
sınır memuru
komşu olmak Fiil
(a) sınır komşusu olmak, (b) çok yaklaşmak, ramak kalmak, … eğiliminde olmak, dönüşmek.
The situation
borders on tragedy: Durum bir faciaya dönüşmektedir.
to border on insanity: delirecek gibi olmak, az kalsın aklını oynatmak.
sınır devriyesi
(US) sınır istasyonu
sınır polisi
sınır polis karakolu
sınır polis karakolu
sınır halkı
bordür
sınır ili İsim
sınırın yeniden tespiti
sınırların yeniden tespiti
sınır güvenliği İsim, Kamu Yönetimi
sınır güvenlik yolları İsim, Kamu Yönetimi
sınır hizmeti
sınır devleti
ABD İç Savaşlarından önce bağımsız eyaletlere komşu olan
Delaware, Maryland, Kentucky, Missouri eyaletleri. İsim
ABD'nin Kanada hududundaki eyaletleri. İsim
Rusya ile sınırı olan Avrupa devletleri. İsim
sınır durakı
sınır istasyonu
sınır tvu
sınır taşı
sınır arazisi
sınır şehri
sınır kenti
sınır şehir hrii
sınır ilçesi İsim
sınır ticareti
sınır ticareti İsim, Ekonomi
sınır trafiği
sınır çatışmaları İsim
sınır köyü
sınır köyü İsim
sınır tecavüzü
sınır savaşı
sınır bekçisi
sınır mıntıkası İsim
sınır bölgesi
(US) çoğunlukla ticaretle ilgili olarak komşu iki ülke arasındaki anlaşma
küçük sınır trafiği
yasadışı sınır giriş/çıkış İsim, Hukuk
sınırı aşma
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Sınır Gözetleme Sistemi Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi
Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Karadenize Sahildar Ülkeler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Özel Isim, Kurum İsimleri
Veteriner Sınır Kontrol Noktaları İsim, Kurum İsimleri