destroy

  1. Verb yıkmak, tahrip etmek.
    The enemy destroyed the city. Hail destroyed the crop.
  2. Verb yok etmek, imha etmek.
    The enemy army was destroyed in the last battle.
  3. Verb mahvetmek, öldürmek, vücudunu ortadan kaldırmak.
    You have destroyed my life and all my hopes.
  4. Verb kullanılmaz hale getirmek, iptal/battal etmek.
(verileri) imha etme Noun, Law
tahribat Noun
tahripkar Adjective
bir binayı yıkmak Verb
bir vesikayı yok etmek Verb
yasama işlevini bozmak Verb
bir sanat yapıtını yok etmek Verb
delilleri karartmak Verb, Law
kötü alışkanlıkları kökünden yok etmek Verb
kendini öldürmek Verb
moralini bozmak Verb
birinin direnme gücünü yok etmek Verb
borçlunun varlığını sarf edip tüketmek Verb
askerlerin disiplinini bozmak Verb
ara bozmak Verb