destructive

  1. Adjective yıkıcı
  2. Adjective tahripkar
  3. Adjective yıkıcı.
    destructive criticism: yıkıcı eleştiri.
  4. Adjective zarar veren, âsi, kırıp dökücü.
    destructive children should be corrected.
yıkıcı rekabet Noun, Competition Law
yıkıcı eleştiri
kuru damıtım: organik maddelerin (odun, kömür vb.) az havalı ortamda ısıtılarak çözüştürülmesi.
yıkıcı etki
sağlığa zararlı
zararlı, tahripkâr, muzır, mahvedici.
destructive to health. Termites are destructive insects. a destructive storm.
tahrip gücü Noun, Military
silici okuma Information Technology
yıkıcı fırtına