1. İsim, Tekstil Sanayii manken
 2. İsim örnek, numune.
  This clause was a model for lucidity.
 3. İsim model.
  a model of a ship. Some car makers produce a new model every year.
 4. İsim kalıp.
 5. İsim resmi/heykeli yapılan kimse, model.
  a model for a statue.
 6. İsim model kadın/kız: elbise vb. modasını teşhir eden genç/cazip kadın, manken.
 7. İsim şekil, biçim.
  I want a dress like yours, for that model would suit me.
 8. İsim örnek kimse.
 9. Sıfat örnek, numune, model (olan).
  a model house.
 10. Sıfat örnek (tutulmaya lâyık), iyilik/mükemmeliyet vb. örneği.
 11. Fiil örneğe göre yapmak.
 12. Fiil biçimlendirmek, şekil/biçim vermek.
  In ancient times people modeled cooking pots in clay by hand.
 13. Fiil modelini yapmak/çıkarmak.
  The little boy modeled a ship.
 14. Fiil sergilemek, defile yapmak.
  to model dresses.
 15. Fiil modellik/mankenlik yapmak.
  She was chosen to model a silk evening dress at the fashion show.
 16. Fiil (resim) 3 boyutlu görünümü vermek.
Yapı Bilgi Modelleme İsim, İnşaat
modelleme İsim
modelleme İsim
1990 Ford arabasını yeni bir model ile takas etmek Fiil
örnek
hızlandıran-çarpan modelı
yerleşme şekillerini bir semtin kent merkezine ulaşma olanaklarıyla semtin genişliği arasındaki farkların
avantajlarının ve sakıncalarının bir sonucu
kent kesimlerindeki yerleşme yerlerinin incelenmesinde kullanılan kuramsal örnek
davranış davranma örneği
davranış örneği
Bohr modeli İsim, Fizik
yap-işlet-devret modeli İsim, Kamu Yönetimi
iş modeli İsim, İşletme
veri modeli Bilgi Teknolojileri
karar örneği
lüks model
talep tahmin modeli İsim, Rekabet Hukuku
domar modeli
ekonomik model
ucuz model
lüks model
deneme örneği
ihracat modeli
moda modeli
yeni bir modele fiyat biçmek Fiil
örnek mal: büyük mağazalarda müşteriye örnek olarak gösterilen ev eşyası. İsim
salon modeli, konsol : masaya değil doğrudan doğruya yere konulan büyük radyo/TV vb. İsim
uçak modeli
erotik model İsim, Fotoğrafçılık
harrod modeli
proje işleyiş şeması İsim, İşletme
piyasa modeli
olgunluk modeli İşletme
mundel modeli
düzlem deformasyon modeli İsim, İnşaat
geçen yılın modası İsim
üretim modeli
gelir modeli İsim, Reklamcılık
başkalarına örnek alınan kimse
maket
spor araba
standart model
tesadüfi değişkenlerin kullanıldığı taklit durum
(araba) seri model
normal tip
standart fabrikasyon
birinci model
faydalı model İsim
çalışan model
mostralık
(US) örnek kanun
anlaşma örneği
uçak modeli
iş mektubu örneği
örnek şehir
örnek topluluk
örnek konut
örnek girişim
örnek çiftlik
örnek ev
ideal koca
mektup örneği
mektup bu örneği
modelci
kendi nefsine hâkimiyet modeli
erdem örneği
ahlak numunesi
örnek almak, örneğe göre yapmak.
She modeled herself on her mother: Annesini kendine örnek alıyor.

The railway system is modeled on the successful plan used in other countries: Demiryolu sistemi, başka ülkelerde başarı ile uygulanan bir plâna göre yapıldı.
örnek fabrika
örnek işletme
moda salonu
örnek okul
örnek şehir
örnek almak, örneğe göre yapmak.
She modeled herself on her mother: Annesini kendine örnek alıyor.

The railway system is modeled on the successful plan used in other countries: Demiryolu sistemi, başka ülkelerde başarı ile uygulanan bir plâna göre yapıldı.
örnek atölye
heckscher-ohlın modeli
birşeyin maketini yapmak Fiil
 1. İsim, Tekstil Sanayii pattern
 2. mock-up
 3. sample
 4. template
 5. type
 6. form
 7. norm
 8. examplar
 9. archetype
 10. mould
 11. make
 12. copy
 13. emblem
 14. sampler
 15. fashion plate
 16. former
 17. mannequin
 18. example
 19. paradigm
 20. templet
 21. standard
 22. specimen
 23. design
 24. mold
 25. exemplar
 26. maquette
as like as two peas
Bohr model İsim, Fizik
experimental type
domar's model
plain strain model İsim, İnşaat
fashion plate
heckscher-ohlin model of trade
export model
model of self-control
fashion model
mundell model
maturity model İşletme
car line
market model
industrial design
demand estimation model İsim, Rekabet Hukuku
flying model
model aircraft
production model
data model Bilgi Teknolojileri
Building Information Modeling İsim, İnşaat
build-operate-transfer model İsim, Kamu Yönetimi
stock model
uniform pattern
top- of-the-line model
working model
economic model
glamour model İsim, Fotoğrafçılık
prototype
utility model İsim
initial form
dressing pattern
pattern
exclusive model
deluxe model
deluxe motel
elaborate design
registered pattern
standart pattern
standard pattern
standard model
registered design
economy model
diorama İsim
range of models
to style Fiil
pattern and practice suit İsim
crackajack
housing prototype
to set an example Fiil
to set an example Fiil
pattern maker
product development cycle
pattern making
to trade in one's 1990 ford car to a new model Fiil
to pattern something after something Fiil
to pattern something on something Fiil
standard car
new sort of car

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Resim, heykel vb