subdivision

  1. İsim, Hukuk alt bölüm
  2. İsim, İmar Hukuku parselasyon
  3. İsim tekrar böl(ün)me, parçalara ayır(ıl)ma.
  4. İsim alt bölüm, bölümün bir parçası.
  5. İsim parsellenmiş arazi.
parselasyon planı İsim, İmar Hukuku