angry

 1. Adjective öfkeli, hiddetli, kızgın, mütehevvir, kudurmuş, ateş püsküren.
  to be/get angry at: darılmak, gücenmek.

  to be angry about something: bir şeye kızmak/öfkelenmek.
  to be angry with someone: birisine kızmak.
  to make angry: kızdırmak, öfkelendirmek.
  an angry sea: kudurmuş deniz.
  angry sky: kasvetli gök.
  the boom of angry guns: ateş püsküren topların gürleyişi.
 2. Adjective, Medicine iltihaplı.
kızgınlaşmak Verb
darılmak Verb
kafası bozulmak Verb
kızmak Verb
tersi dönmek Verb
infiale kapılmak Verb
hırslanmak Verb
kafası kızmak Verb
kızma
ayranı kabarmak (argo) Verb
pür hiddet
kavgalı
(a) kızgın gençler: 1950 sonlarından beri İngilterede törelere ve topluma karşı şiddetli hoşnutsuzluk
göstererek isyan eden genç yazarlar grubu, (b) âsi/isyankâr kimse.
hiddetlenmek Verb
bozulmak Verb
öfkelenmek Verb
müzakerelerde bir muhalifle öfkeli sözler teati etmek Verb
öfke ile
12 Kızgın Adam Proper Name, Cinema