form

 1. Noun, Language-Literature biçim
 2. Noun, Textile Industry şekil
 3. Noun şekil, tarz, nevi.
  A new form of government. A different form of life. Various forms of energy.

  in the form of: şeklinde. medicine
  in the form of tablets (= in tablet form): tablet şeklinde ilâç.
 4. Noun biçim, suret, şekil.
  I saw a form in the fog.
 5. Noun beden, vücut, endam.
 6. Noun (terzilerin prova için kullandıkları) model.
 7. Noun kalıp.
  a mould is a form.
 8. Noun hal.
  Water appears also in the forms of ice, snow and steam.
 9. Noun yol, yöntem.
 10. Noun (sanat) üslûp, tertip.
  to use traditional forms. The effect of a work of litterature, art or music
  comes from its form as well as its content.
 11. Noun, Zoology sınıf, cins.
 12. Noun tarz, düzen(leme), sıra, diziliş.
  Your ideas are not in proper form.
 13. Noun, Philosophy biçim: özdek ve içeriğin karşıtı; “Ne” olana karşıt olarak “Nasıl” olan.
 14. Noun, Logic biçim: terimler ve önermeler arasındaki bağlantı. Biçim bakımından önerme olumlu ya da olumsuz, tümel ya da tikeldir.
 15. Noun usul, erkân.
  in due form: usulü dairesinde.
 16. Noun âdet, töre, teamül.
  as a matter of form = for form's sake: âdet yerini bulsun diye.
  What's
  the form? Töre/âdet/teamül nedir?
 17. Noun fiş, formüler.
  application form: müracaat fişi.
  fill in/fill up/fill out an application form:
  müracaat fişi doldurmak.
 18. Noun örnek belge.
 19. Noun gelenek, an'ane.
  Shaking hands is a form.
 20. Noun (çok defa anlamsız) formalite, merasim.
  as a matter of form: formalite icabı, âdet/formalite yerini bulsun diye.
 21. Noun yöntem, usul.
 22. Noun görgü, âdâbı muaşeret.
  good/bad form: kibar/uygunsuz davranış.
  It's a bad form (= not a good
  form): Bu ayıptır, yapılmaz.
  Such behavior is very bad form.
 23. Noun, Grammar (a) (bkz: linguistic form ), (b) biçim: bir sözcüğün aldığı değişik şekillerden herbiri. Örneğin
  talk
  sözcüğünün biçimleri
  talks, talked, talking' dir.
  My and mine are possessive forms of “I”.
 24. Noun (bina inşaatında) iskele, kalıp, kasnak.
 25. Noun (ortaokulda) sınıf.
  first form: orta bir(inci sınıf).
 26. Noun (özel okullarda) sınıf.
  the form room: dershane, sınıf.
  Children who have just started school
  go into first form, the oldest children are in the 6th form.
 27. Noun peyke, (arkalıksız) sıra.
 28. Noun, Printing forma, kasnak.
  lock up the form: kasnağı sıkmak.
 29. Noun sabıka.
 30. Verb şekillen(dir)mek, şekil/biçim vermek/almak, biçimlen(dir)mek.
  School helps to form a child's character.
 31. Verb oluş(tur)mak, teşkil/teşekkül etmek.
  Steam forms when the water boils. The ministers who form the
  government. An idea formed in his mind.
 32. Verb düzenlemek, tertiplemek, tertip etmek.
 33. Verb yapmak, kurmak.
  The Prime Minister formed his cabinet.
  to form a correct sentence: doğru tümce kurmak.
 34. Verb çıkmak, zuhur etmek.
 35. Verb hasıl etmek/olmak, husule gelmek/getirmek, peyda olmak/etmek, etmek, edinmek.
  to form an opinion: fikir edinmek.
 36. Verb, Grammar türetmek.
 37. Verb, Military diz(il)mek, saf olmak/teşkil etmek.
  to form fours: dörder olmak.
  to form lines: sıra olmak,
  sıraya girmek.
  to form a queue: kuyruk olmak.
 38. Verb edinmek.
  form a habit: âdet edinmek.
  form good habits.
çok formunda olmak Verb
resmi bir forma adını yazmak Verb
BA Formu Noun, Accounting
BS Formu Noun, Accounting
kararını vermek Verb
karar vermek Verb
bir görevin ihmali
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
boş form
çekin düzenlendiği kanuni şekil
soruşturma formu
kanuni şekil
organizasyon şekli
kılık
(Br) en küçük sınıf
sunuş formu
varaka
okul sınıfı
standart form
kamplaşmak Verb
kuşkuları olmak Verb
 1. Noun form
 2. Noun application form
 3. Noun questionnaire
 4. Noun fitness
 5. Noun physical fitness
 6. Noun shape
 7. Noun figure
 8. Noun pattern
security form
narrative form
listing form
test blank
registration form
… inquiry form Noun
… information form Noun
probate in common form
survey sheet
entry for warehousing
entry for warehousing
bank form
withdrawal form
application form Noun, Human Resources
notification form
inquiry form
note form
form of acknowledgement
application loan form
a check (cheque) form
budget form
cheque form
distribution form
litigious forms
rating form
currency form
handwritten application
deposit ticket
guarantee form
(US) income tax return form
income tax form
security information form
message form
remittance form
set form of an oath
law blank
contact form Noun
preliminary application blank
charge form
mortgage form
employment application blank
job questionnaire
qualification form
want slip (or lost order slip)
(stock exchange) listing form
opinionaire
inscription form
registration form
(police) registration form
confirmation blank
licence form
licence license form
receipt form
voucher form
materials requisition form
material requisition slip
expense sheet
printed application form
census sheet
census questionnaire
census questionnaire questionary
personal history form
parcel mailing form
passport application form
personnel form
transfer deposit form
reservation form
(insurance) reporting form
reporting form Insurance
purchase form
purchase order form
sales form
covering form
entry form for complaints
(school) test blank
order form
command paper
order sheet
questionary
interrogatories
information return
questionnaire questionary
questionnaire
question form
form of contract
form of a contract
standard form of bank guarantee
standard application for
standard form of application
standard application form
standard account form
standard order form
standard form for presentation of loss and damages claim
presentation form
subscription blank
collection order form
debenture form
exchange form
clearing form
(Br) hire-purchase form
form of request Noun
requisition form Noun
request form Noun
claim form Noun
form of claim Noun
claim blank
inchoate bill of exchange
proposal form
telegraph form
telegram form
form of collateral
mandate form
tax return form
tax form
investment application form
debit ticket

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Biçim, şekil, sûret
 2. Bir kuruluş tarafından belli bir amaçla ... için hazırlanmış basılı kâğıt