1. İsim, Dil ve Edebiyat biçim
 2. İsim, Tekstil Sanayii şekil
 3. İsim şekil, tarz, nevi.
  A new form of government. A different form of life. Various forms of energy.

  in the form of: şeklinde. medicine
  in the form of tablets (= in tablet form): tablet şeklinde ilâç.
 4. İsim biçim, suret, şekil.
  I saw a form in the fog.
 5. İsim beden, vücut, endam.
 6. İsim (terzilerin prova için kullandıkları) model.
 7. İsim kalıp.
  a mould is a form.
 8. İsim hal.
  Water appears also in the forms of ice, snow and steam.
 9. İsim yol, yöntem.
 10. İsim (sanat) üslûp, tertip.
  to use traditional forms. The effect of a work of litterature, art or music
  comes from its form as well as its content.
 11. İsim, Zooloji sınıf, cins.
 12. İsim tarz, düzen(leme), sıra, diziliş.
  Your ideas are not in proper form.
 13. İsim, Felsefe biçim: özdek ve içeriğin karşıtı; “Ne” olana karşıt olarak “Nasıl” olan.
 14. İsim, Mantık biçim: terimler ve önermeler arasındaki bağlantı. Biçim bakımından önerme olumlu ya da olumsuz, tümel ya da tikeldir.
 15. İsim usul, erkân.
  in due form: usulü dairesinde.
 16. İsim âdet, töre, teamül.
  as a matter of form = for form's sake: âdet yerini bulsun diye.
  What's
  the form? Töre/âdet/teamül nedir?
 17. İsim fiş, formüler.
  application form: müracaat fişi.
  fill in/fill up/fill out an application form:
  müracaat fişi doldurmak.
 18. İsim örnek belge.
 19. İsim gelenek, an'ane.
  Shaking hands is a form.
 20. İsim (çok defa anlamsız) formalite, merasim.
  as a matter of form: formalite icabı, âdet/formalite yerini bulsun diye.
 21. İsim yöntem, usul.
 22. İsim görgü, âdâbı muaşeret.
  good/bad form: kibar/uygunsuz davranış.
  It's a bad form (= not a good
  form): Bu ayıptır, yapılmaz.
  Such behavior is very bad form.
 23. İsim, Gramer (a) (bkz: linguistic form ), (b) biçim: bir sözcüğün aldığı değişik şekillerden herbiri. Örneğin
  talk
  sözcüğünün biçimleri
  talks, talked, talking' dir.
  My and mine are possessive forms of “I”.
 24. İsim (bina inşaatında) iskele, kalıp, kasnak.
 25. İsim (ortaokulda) sınıf.
  first form: orta bir(inci sınıf).
 26. İsim (özel okullarda) sınıf.
  the form room: dershane, sınıf.
  Children who have just started school
  go into first form, the oldest children are in the 6th form.
 27. İsim peyke, (arkalıksız) sıra.
 28. İsim, Matbaacılık forma, kasnak.
  lock up the form: kasnağı sıkmak.
 29. İsim sabıka.
 30. Fiil şekillen(dir)mek, şekil/biçim vermek/almak, biçimlen(dir)mek.
  School helps to form a child's character.
 31. Fiil oluş(tur)mak, teşkil/teşekkül etmek.
  Steam forms when the water boils. The ministers who form the
  government. An idea formed in his mind.
 32. Fiil düzenlemek, tertiplemek, tertip etmek.
 33. Fiil yapmak, kurmak.
  The Prime Minister formed his cabinet.
  to form a correct sentence: doğru tümce kurmak.
 34. Fiil çıkmak, zuhur etmek.
 35. Fiil hasıl etmek/olmak, husule gelmek/getirmek, peyda olmak/etmek, etmek, edinmek.
  to form an opinion: fikir edinmek.
 36. Fiil, Gramer türetmek.
 37. Fiil, Askerlik2 diz(il)mek, saf olmak/teşkil etmek.
  to form fours: dörder olmak.
  to form lines: sıra olmak,
  sıraya girmek.
  to form a queue: kuyruk olmak.
 38. Fiil edinmek.
  form a habit: âdet edinmek.
  form good habits.
çok formunda olmak Fiil
resmi bir forma adını yazmak Fiil
BA Formu İsim, Muhasebe
BS Formu İsim, Muhasebe
kararını vermek Fiil
karar vermek Fiil
bir görevin ihmali
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
boş form
çekin düzenlendiği kanuni şekil
soruşturma formu
kanuni şekil
organizasyon şekli
kılık
(Br) en küçük sınıf
sunuş formu
varaka
okul sınıfı
standart form
kamplaşmak Fiil
kuşkuları olmak Fiil
 1. İsim form
 2. İsim application form
 3. İsim questionnaire
 4. İsim fitness
 5. İsim physical fitness
 6. İsim shape
 7. İsim figure
 8. İsim pattern
security form
narrative form
listing form
test blank
registration form
… inquiry form İsim
… information form İsim
probate in common form
survey sheet
entry for warehousing
entry for warehousing
bank form
withdrawal form
application form İsim, İnsan Kaynakları
notification form
inquiry form
note form
form of acknowledgement
application loan form
a check (cheque) form
budget form
cheque form
distribution form
litigious forms
rating form
currency form
handwritten application
deposit ticket
guarantee form
(US) income tax return form
income tax form
security information form
message form
remittance form
set form of an oath
law blank
contact form İsim
preliminary application blank
charge form
mortgage form
want slip (or lost order slip)
employment application blank
job questionnaire
qualification form
(stock exchange) listing form
opinionaire
inscription form
registration form
(police) registration form
confirmation blank
licence form
licence license form
receipt form
voucher form
materials requisition form
material requisition slip
expense sheet
printed application form
census sheet
census questionnaire
census questionnaire questionary
personal history form
parcel mailing form
passport application form
personnel form
transfer deposit form
reservation form
(insurance) reporting form
reporting form Sigorta
purchase form
purchase order form
sales form
(school) test blank
covering form
order form
command paper
order sheet
questionary
interrogatories
information return
questionnaire questionary
questionnaire
question form
form of contract
form of a contract
standard form of bank guarantee
standard application for
standard form of application
standard application form
standard account form
standard order form
standard form for presentation of loss and damages claim
presentation form
entry form for complaints
subscription blank
collection order form
debenture form
exchange form
clearing form
(Br) hire-purchase form
form of request İsim
requisition form İsim
request form İsim
claim form İsim
form of claim İsim
claim blank
inchoate bill of exchange
proposal form
telegraph form
telegram form
form of collateral
mandate form
tax return form
tax form
investment application form
debit ticket

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Biçim, şekil, sûret
 2. Bir kuruluş tarafından belli bir amaçla ... için hazırlanmış basılı kâğıt