envelope

  1. Noun zarf, mektup zarfı.
  2. Noun deri, kabuk.
  3. Noun zar, torba, örtü, kılıf.
  4. Noun, Geometry bürüm, zarf: bir eğri/yüzey ailesinin her bir öğesine teğet eğri/yüzey.
  5. Noun balon veya hava gemisinin gaz torbasını saran kumaş.
  6. Noun balonun gaz torbası.
zarflı virüs Noun, Virology
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Verb
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Verb
zamklı zarf
(Br) uçak postası zarfı
uçak zarfı
zarflanmak Verb
ticari zarf
antetli zarf
pulu damga ile basılı mektup zarfı
zarfın kapağı
perianth.
kapağı dikey durumda olan zarf
pencereli zarf
maaş zarfı
damgalı mektup zarfı
(US) pulsuz zarf
bir zarftan pul çıkarmak Verb
cevap zarfı
posta ücretsiz iade zarfı
mühürlü zarf
gönderenin adının yazılı olduğu zarf
üzerine gönderenin adresi yazılı zarf
bir zarfın üstüne adres basmak Verb
bir zarfın üzerine adres basmak Verb
damgalı zarf
zarfı yapıştırmak Verb
zarf kapatmak Verb
zarfı kapatmak Verb
zarfa pul yapıştırmak Verb
bilet zarfı
kapağında yapışkan madde bulunmayan bir zarf
açılmış zarf
pencereli zarf
pencereli zarf
adres pencereli zarf
zarf üzerine adres yazma makinesi
zarf yerine adres yazma işini üstlenen müessese
göndericinin adı yazlı zarfın üst sol köşesine yapıştırılan etiket
zarf hazırlama Information Technology
zarf besleyici Information Technology
zarf zamkını ıslatan aygıt
zarf zamkını ıslatan aygıt
zarf açıcı
zarf yapıştırıcı
yazışma zarflarının içine konulan doğrudan postalama reklam malzemesi
zarf şişirici
s mektup kâğıdına uyan zarf
maaş zarfı reklamcılığı
bir zarfı açmak Verb