: en kısa zamanda, mümkün olabildiği kadar tez.
  1. nerve
frustrating

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sinir, damar
  2. Sinirler