improvement

 1. İsim, İnşaat güçlendirme
 2. İsim gelişme
 3. İsim iyiye gidiş
 4. İsim iyiye gitme
 5. İsim düzelme
 6. İsim iyileşme
 7. İsim düzel(t)me, ilerle(t)me, ıslah etme/olma, düzenle(n)me, yoluna koyma/girme, terakki, tekâmül.
  There
  is need for improvement in your handwriting. We all hope for an improvement in the weather.
 8. İsim daha yararlı/faydalı hale getirme, (arazi vb.) iyileş(tir)me, salâh, iyiye doğru gitme/gelişme.
  There
  has been an improvement in her health.
 9. İsim yenilik, bir şeyi ıslah etmek için yapılan/eklenen şey.
  I have noticed a number of improvements in
  the town since I was here ten years ago.
 10. İsim (zaman vb.) değerlendirme, yararlı şekilde kullanma.
kişinin sosyal durumunda iyileşme
işin gelişmesi
iyileştirilebilir
tevsi gideri için sermaye artışı
sürekli iyiye gitme
teknik bir ilerleme oluşturmak Fiil
sürekli iyileştirme İsim, İşletme
ıslah ve imar giderleri İsim
konjonktürün yükselmesi
Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
kazancın artması
zemin ıslahı
ıslahı olanaksız
terakki buluşu
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri İsim, Muhasebe
arazi iyileştirme
arazi ıslahı
kalıcı düzelme İsim
özel maliyet İsim, Muhasebe
likidite durumunun düzelmesi
yerel imar hareketi
hatırı sayılır iyileşme
büyük iyileşme
ahlak bakımından düzelme
geliştirme patenti
liman bayındırlık faaliyeti
fiyat yükselmesi
kârlılık artması
risk azaltma
ilerleme için olanak
ayrılabilir iyileştirme İsim, Rekabet Hukuku
biraz ilerleme göstermek Fiil
(borsa) hisse fiyatları önemli derecede artmak Fiil
gelişme kaydetmek Fiil
iyileşme belirtileri göstermek Fiil
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri İsim, Muhasebe
sosyal iyileşmeler
toprağın ıslahı
toprağın iyileşmesi
toprak ıslahı
dere ıslahı
yolların düzeltilmesi
önemli iyileşme
s iyileştirme fikirleri İsim
daha iyisi olabilirdi
trafiği iyileştiren
havanın iyileşmesi
geliştirme alanı
(Br) geliştirme alanı
iyileştirme şirketi
ilerleme kursu
iyileştirme faktörü
iyileştirme bağışları İsim
iklimde düzelme
kazanç artması
sağlık durumunun iyiye gitmesi
likidite durumunun iyiye gitmesi
maaş artışı
fiyatların yükselmesi
kârın artması
kalite düzelmesi
caddelerin yenilenmesi
hisse senedi fiyatlarında yükselme
ödemeler dengesinde düzelme
(siyasi) durumun düzelmesi
havanın düzelmesi
gelişen iş
değer artışı
iyileştirme-geliştirme sanayii
tamir koymak şartıyla yapılan kiralama
iyileştirme kredisi
bir evin değerinin artması
bir fırsattan yararlanma
toprağın ıslah edilmesi
gayri menkulün değerinin artması
yaşam koşullarının düzelmesi
ticari bilançonun düzelmesi
geliştirme patenti
tadil tasarısı
birini geçmek Fiil
birine üstün olmak Fiil
emlak restorasyon kredisi
yerel iyileştirme fonu
şerefiye vergisi
sanayi gelişim bölgeleri kurmak Fiil
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı