1. Fiil lâyık olmak, liyakat/hak kazanmak, müstahak olmak, hak etmek, değmek.
    Such bad behavior deserves a
    beating. He deserves to be pitied. He deserves more money. He got what he deserved.
    This idea deserves consideration: Bu fikir üzerinde düşünülmeye değer.
ülkesine iyi hizmet etmek Fiil
müstehak Sıfat
kınamayı hak etmek Fiil
iyi maaş almak Fiil
birine kötü iş görmek Fiil
yardımımızı hak etmek Fiil
övülmeye değer olmak Fiil
cezaya müstahak olmak Fiil
birinin güvenine layık olmak Fiil
hapishaneye gönderilmeyi hak etmek Fiil
(ödüle/cezaya) hak kazanmak.