1. Fiil yenmek, galip gelmek, mağlûp etmek, galebe çalmak, zafer kazanmak, muzaffer olmak.
  to overcome an
  enemy / all difficulties. to overcome a bad habit.
 2. Fiil hakkından gelmek, önlemek, gidermek.
 3. Fiil alt etmek, ram etmek, hükmü altına almak, (alkol, ilâç, hastalık, heyecan vb.) zayıflatmak, takatsiz
  bırakmak, boyun eğdirmek, inkıyat ettirmek.
 4. Fiil şaşırtmak, çaresiz bırakmak.
  be overcome with/by: etkilenmek.
  The girl was so overcome by the
  noise and the lights that she couldn't speak.
 5. Fiil üstüne yayılmak, üstünü kaplamak.
kendini heyecanına kaptırmış olmak Fiil
bir kötü alışkanlıktan kurtulmayı başarmak Fiil
çıkmazı halletmek Fiil
bir engeli aşmak Fiil
tehlikeleri atlatmak Fiil
güçlükleri yenmek Fiil
birinin direncini kırmak Fiil
düşmanla baş etmek Fiil
bir planın uygulama güçlüklerini halletmek Fiil
coşkuya kapılmak Fiil
rehavet çökmek Fiil
hayran olmak Fiil
göbeği çatlamak Fiil