1. Fiil örgütlen(dir)mek, örgütlemek, kur(ul)mak, tesis/teessüs etmek.
  to organize o committee.
 2. Fiil düzenlemek, intizama sokmak, sıralamak, tasnif etmek.
  to organize the files of an office.
 3. Fiil teşkil etmek, teşekkül etmek, oluşmak, teşkilât kurmak, teşkilâtlanmak.
 4. Fiil (işçi) birlik/sendika kurmak, teşkilâtlanmak.
 5. Fiil (işçiyi/memuru) işçi birliğine/sendikaya kaydetmek/sokmak/yerleştirmek.
 6. Fiil (bir görevi yapmak için) kendini hazırlamak, zihnini toplamak, düşünceleri muntazam sıraya koymak.
boş zamanını geçirmek için program yapmak Fiil
işini düzenlemek Fiil
teşkilatsızlık
(US) bir şirketin teşkilatını kurmak Fiil
gösteri düzenlemek Fiil
bir fabrika kurmak Fiil
bir fuar organize etmek Fiil
fuar düzenlemek Fiil
hükümet kurmak Fiil
ortaklık kurmak Fiil
bir ortaklık kurmak Fiil
siyasi parti kurmak Fiil
düzen kurmak Fiil
sefer düzenlemek Fiil
hükümet kurmak Fiil
sendikalaşmak Fiil
 1. organized
anti-smuggling and organized crime İsim, Kamu Yönetimi
organised crime İsim
organized crime İsim
top- heavy
to snaffle Fiil
to arrange Fiil
organization İsim
to get one's ducks in a row Fiil
to have one's ducks in a row Fiil
unorganized
unorganized industry
industrial park İsim, Sanayi ve Zanaatler
industrial zone İsim, Sanayi ve Zanaatler
organised crime İsim, Ceza Hukuku
organized crime İsim, Ceza Hukuku
criminal organization İsim
organised crime group İsim, Ceza Hukuku
participate in an organized criminal group Fiil, Ceza Hukuku
Department of Organized Agriculture and Livestock Zones İsim, Kurum İsimleri
to organize a fair Fiil
to arrange to do something Fiil
armed organized criminal group İsim, Ceza Hukuku
reconstruction credit
to need a through turnover Fiil
Anti-Smuggling and Organized Crime Department İsim, Kamu Yönetimi
Department for Fighting against Smuggling and Organized Crimes İsim, Kurum İsimleri
Smuggling and Organized Crime Department İsim, Kamu Yönetimi

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Teşkîlâtlanmış