1. Sıfat müstehak
  2. Sıfat lâyık, müstahak (olan), değerli.
    deserving of praise: övülmeye lâyık.
    We must help the deserving poor.
layık
müstahak
kınayacak (şey
cennetlik Sıfat, Din ve İnanç
cehennemlik Sıfat, Din ve İnanç
istihkak
desteğe muhtaç
övülmeye layık olmak Fiil
en layık olmayan adayı seçmek Fiil