1. İsim, Kimya enerji
 2. İsim, Fizik erke, enerji.
  kinetic energy: devimsel erke.
  potential energy: erkil erke.
  energy level
  = energy state: erke düzeyi, enerji seviyesi.
  energy transfer: erke aktarımı.
 3. İsim kuvvet, kudret, güç.
  with all one's energy: bütün gücü ile.
  to apply all one's energies:
  bütün gücünü harcamak.
  He used up all his energy doing it: Onu yapmak için bütün gücünü kullandı.
 4. İsim çalışkanlık.
  He is a man of energy: Çalışkan bir adamdır.
 5. İsim çaba, gayret, faaliyet.
  to put all one's energy (or energies) into sth: bir işe olanca gayretini
  sarfetmek/büyük çaba harcamak.
bütün gücünü bir şeye harcamak Fiil
koflaşmak Fiil
bütün enerjisini tüketmek Fiil
enerjisini toplamak Fiil
aktivasyon enerjisi İsim, Fizik
öğeciksel erke, atom enerjisi. İsim
atom enerjisi İsim, Çevre ve Ekoloji
enerji dolu olmak Fiil
canlı olmak Fiil
bağlanım erkesi: bir dizgeyi oluşturan parçacıklardan birini dizgeden kurtarmak ya da dizgeyi kurucu
parçacıklarına ayırmak için gerekli erke.
enerji patlaması İsim
temiz erke: elektrik, atom erkesi gibi havayı/çevreyi kirletmeden üretilen erke. İsim
enerji talebi
enerji ihtiyacı
Enerji Bakanlığı. İsim
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
elektrik enerjisi
elektriksel potansiyel enerji İsim, Mühendislik
oluşum enerjisi
jeotermal enerji İsim, Çevre ve Ekoloji
büyük enerji rezervi olmak Fiil
ısı enerjisi İsim
devimsel erke, kinetik enerji, hareketten doğan enerji. potential energy.
kinetik enerji İsim, Kimya
erke korunumu yasası, enerji sakımı kanunu. İsim
ışık-erke, ışık enerjisi.
öğeciksel erke, atom enerjisi. İsim
nükleer potansiyel enerji İsim, Mühendislik
atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması
atom enerjisinin barış amaçlarıyla kullanılması
potansiyel enerji İsim, Kimya
üretim gücü
kaybolan enerjinin yeniden kazanılması
yenilenebilir enerji İsim, Çevre ve Ekoloji
(Br) Enerji Bakanı
güneş enerjisi İsim
enerji haznesi
eneji tedariki
yeni enerji kaynakları bulmak Fiil
ısı enerjisi
enerji dolu
enerji takası İsim
enerji israfı
kullanılmayan enerji
kıvraklık
enerji alanı
enerji kanun önergesi
enerji kurulu
enerji saklama
enerjinin korunması İsim, Çevre ve Ekoloji
enerji tüketimi İsim
özellikle petrol ve doğal gaz yokluğunda ortaya çıkan
enerji üreten yakıtların yetmezliği durumu
enerji buhranı
enerji krizi
enerji sönümlemesi İsim, İnşaat
enerji içeceği İsim, Gıda ve Mutfak
enerji ekonomisi
enerji verimliliği
enerji ihracatı
enerji alanı
enerji sektörü İsim, Ekonomi
enerji yöneticisi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
EPDK Özel Isim, Kurum İsimleri
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İsim
elektrik sayacı İsim, Elektrik ve Elektronik
enerji randımanı
enerji verimi
enerji danışmanı
enerji paketi
enerji politikası İsim
enerji potansiyeli
enerji üretimi
enerji geri kazanımı İsim, Çevre ve Ekoloji
enerji kaynakları İsim
enerji satış ve hazine garantisi anlaşmaları İsim
enerji tasarruf programı
enerji tasarruf programı
enerji tasarrufu
enerji tasarruf potansiyeli
(Br) Enerji Bakanı
(US) Enerji Bakanı
enerji bakanı
enerji sektörü
enerji kıtlığı
enerji kaynağı
Atom Enerjisi Dairesi (İngiltere'de nükleer enerji üretim ve denetiminden sorumlu kamu kuruluşu
başka enerji kaynaklarına geçiş
elektrik enerjisi tedariki
enerji ithalinde artış
atom gücü tesisi
iptidai enerji tüketimi
enerji tüketimini azaltmak Fiil
yenilenebilir enerji kaynakları İsim, Çevre ve Ekoloji
enerji tüketimini azaltma
dünya enerji tüketimi
Atom Enerjisi Komisyonu: askerî maksatlar dışında atom enerjisinin kullanılmasını düzenleyen ABD'devlet dairesi. İsim
Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
Tarım ve Enerji Politikaları Analiz Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Enerji ve Madencilik Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Euratom. European Economic Community
Euromarket.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu İsim, Avrupa Birliği
avrupa nükleer enerji ajansı
avrupa nükleer enerji birliği
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Özel Isim, Kurum İsimleri
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İsim
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) İsim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İsim, Kurum İsimleri
Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetim Şubesi Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İsim, Kurum İsimleri