energy

 1. Noun, Chemistry enerji
 2. Noun, Physics erke, enerji.
  kinetic energy: devimsel erke.
  potential energy: erkil erke.
  energy level
  = energy state: erke düzeyi, enerji seviyesi.
  energy transfer: erke aktarımı.
 3. Noun kuvvet, kudret, güç.
  with all one's energy: bütün gücü ile.
  to apply all one's energies:
  bütün gücünü harcamak.
  He used up all his energy doing it: Onu yapmak için bütün gücünü kullandı.
 4. Noun çalışkanlık.
  He is a man of energy: Çalışkan bir adamdır.
 5. Noun çaba, gayret, faaliyet.
  to put all one's energy (or energies) into sth: bir işe olanca gayretini
  sarfetmek/büyük çaba harcamak.
bütün gücünü bir şeye harcamak Verb
koflaşmak Verb
bütün enerjisini tüketmek Verb
enerjisini toplamak Verb
aktivasyon enerjisi Noun, Physics
öğeciksel erke, atom enerjisi. Noun
atom enerjisi Noun, Environment-Ecology
enerji dolu olmak Verb
canlı olmak Verb
bağlanım erkesi: bir dizgeyi oluşturan parçacıklardan birini dizgeden kurtarmak ya da dizgeyi kurucu
parçacıklarına ayırmak için gerekli erke.
enerji patlaması Noun
temiz erke: elektrik, atom erkesi gibi havayı/çevreyi kirletmeden üretilen erke. Noun
enerji talebi
enerji ihtiyacı
Enerji Bakanlığı. Noun
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
elektrik enerjisi
elektriksel potansiyel enerji Noun, Engineering
oluşum enerjisi
jeotermal enerji Noun, Environment-Ecology
büyük enerji rezervi olmak Verb
ısı enerjisi Noun
devimsel erke, kinetik enerji, hareketten doğan enerji. potential energy.
kinetik enerji Noun, Chemistry
erke korunumu yasası, enerji sakımı kanunu. Noun
ışık-erke, ışık enerjisi.
öğeciksel erke, atom enerjisi. Noun
nükleer potansiyel enerji Noun, Engineering
atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması
atom enerjisinin barış amaçlarıyla kullanılması
potansiyel enerji Noun, Chemistry
üretim gücü
kaybolan enerjinin yeniden kazanılması
yenilenebilir enerji Noun, Environment-Ecology
(Br) Enerji Bakanı
güneş enerjisi Noun
enerji haznesi
eneji tedariki
yeni enerji kaynakları bulmak Verb
ısı enerjisi
enerji dolu
enerji takası Noun
enerji israfı
kullanılmayan enerji
kıvraklık
enerji alanı
enerji kanun önergesi
enerji kurulu
enerji saklama
enerjinin korunması Noun, Environment-Ecology
enerji tüketimi Noun
özellikle petrol ve doğal gaz yokluğunda ortaya çıkan
enerji üreten yakıtların yetmezliği durumu
enerji buhranı
enerji krizi
enerji sönümlemesi Noun, Construction
enerji içeceği Noun, Food-Kitchen
enerji ekonomisi
enerji verimliliği
enerji ihracatı
enerji alanı
enerji sektörü Noun, Economics
enerji yöneticisi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Noun, Organizations
EPDK Proper Name, Organizations
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Noun
elektrik sayacı Noun, Electricity-Electronics
enerji randımanı
enerji verimi
enerji danışmanı
enerji paketi
enerji politikası Noun
enerji potansiyeli
enerji üretimi
enerji geri kazanımı Noun, Environment-Ecology
enerji kaynakları Noun
enerji satış ve hazine garantisi anlaşmaları Noun
enerji tasarruf programı
enerji tasarruf programı
enerji tasarrufu
enerji tasarruf potansiyeli
(Br) Enerji Bakanı
(US) Enerji Bakanı
enerji bakanı
enerji sektörü
enerji kıtlığı
enerji kaynağı
Atom Enerjisi Dairesi (İngiltere'de nükleer enerji üretim ve denetiminden sorumlu kamu kuruluşu
başka enerji kaynaklarına geçiş
elektrik enerjisi tedariki
enerji ithalinde artış
atom gücü tesisi
iptidai enerji tüketimi
enerji tüketimini azaltmak Verb
yenilenebilir enerji kaynakları Noun, Environment-Ecology
enerji tüketimini azaltma
dünya enerji tüketimi
Atom Enerjisi Komisyonu: askerî maksatlar dışında atom enerjisinin kullanılmasını düzenleyen ABD'devlet dairesi. Noun
Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Noun, Organizations
Tarım ve Enerji Politikaları Analiz Dairesi Noun, Organizations
Enerji ve Madencilik Dairesi Noun, Organizations
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Noun, Organizations
Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Euratom. European Economic Community
Euromarket.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Noun, European Union
avrupa nükleer enerji ajansı
avrupa nükleer enerji birliği
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Proper Name, Organizations
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Noun
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Noun
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Noun, Organizations
Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetim Şubesi Müdürlüğü Noun, Organizations
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Noun, Organizations