1. ertele(n)me(k), gecik(tir)me(k), tehir (etmek/edilmek), sonraya bırak(ıl)ma(k).
    We decided to delay
    our holiday until next month.
  2. alıkoyma(k), engelleme(k), engel/mani olma(k).
    The dense fog delayed the plane's landing.
  3. oyala(n)ma(k), savsaklama(k).
alacaklılarını oyalamak Fiil
ayak sürümek Fiil
yolculuğunu ertelemek Fiil
geciktirmeye gelmez
(sorun) ertelememek Fiil
geciktirilmeye gelmemek Fiil
geciktirilmeye gelmez
gecikme kabul etmemek Fiil
bir saatlik gecikme
süre istemek Fiil
süre istemek Fiil
geciktirilmeye gelmemek Fiil
ertelenememek Fiil
geciktirilmeye gelmemek Fiil
bürokratik gecikme
uygun zamanı bekleyerek oyalamak Fiil
mecburi gecikme
(grev , US) kanuni düşünme süresi
teslim gecikmesi
icrayı önlemeye çalışmak Fiil
geciktirmek Fiil
gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Zarf, Hukuk
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Zarf, Hukuk
çalışmada yer alabilecek kaçınılması olanaksız sekte
uygun zamanı bekleyerek oyalama
gecikme faizi İsim, Sözleşme Hukuku
hemen yola çıkmak Fiil
gecikme cezası İsim
gecikme kabul etmemek Fiil
gecikme kabul etmemek Fiil
postada gecikme savunusunda bulunmak Fiil
postada gecikme mazereti göstermek Fiil
posta gecikme
postada gecikme
baskı gecikmesi
üretim gecikmesi
istimhal Hukuk
kısa süreli gecikme
gecikmek Fiil
bu gecikmeye gelmek mez
(tren) gecikebilir
trafik sıkışıklığı yüzünden gecikme
önlenemeyecek gecikme
rafa koymak Fiil
geciktirmek Fiil
kasten geciktirme
gecikme haftası İsim
arası geçmeden
acilen
gecikmesiz
tez elden
ivedilikle Zarf
zamanında Zarf
gecikmeksizin Zarf
hızlı bir şekilde Zarf
hızla Zarf
fazla gecikmeden
aşırı bir gecikmeye mahal vermeksizin Zarf
hemen yazmak Fiil
ödemede gecikmek Fiil
gecikmeli
geciktirme
geç hareketli
tehirli bomba
grev yüzünden gecikme
alacaklıları oyalamak Fiil
teslimatta gecikme
teslimatta geç ikme
sevkıyatta gecikme
sevkiyatta gecikme
siparişi yerine getirmede gecikme
ihbarda gecikme
yüklemede gecikme
ödeme de gecikmek Fiil
ödemede gecikme
ibrazda gecikme
transitte gecikme
holding içi ödemeleri geciktirmek Fiil
fon teminini geciktirmek Fiil
ödemeyi geciktirmek Fiil
gecikme zammı İsim
fiyat artışını mümkün olduğu kadar geciktirmek Fiil
birini geciktirmek Fiil
birini oyalamak Fiil
birinin gecikmesine neden olmak Fiil
birini tutmak Fiil
birini alıkoymak Fiil
birşeyi geciktirmek Fiil
birşeyi sonraya bırakmak Fiil
birşeyi aksatmak Fiil
birşeyi ertelemek Fiil
birşeyi tehir etmek Fiil
birşeyin geç kalmasına neden olmak Fiil
birşeyi alıkoymak Fiil
kovuşturmayı sürüncemeye uğratmak Fiil
gecikme süresi Bilgi Teknolojileri
gecikme zamanı
trafiği aksatmak Fiil
gecikme tazminatı (akdin zamanında ifa olunmaması sebebiyle geç kalınan günler için müteahhit tarafından
iş sahibine ödenmesi gereken tazminat
elektromanyetik geciktirme hattı
ödeme için süre vermek Fiil
ödemede süre tanımak Fiil
ödeme de süre tanımak Fiil
manyetik geciktirme hattı
cıvalı geciktirme hattı
(borç) ödeme için vadeyi uzatmak Fiil