1. Sıfat uzun.
  long way: uzun yol.
  a long tunnel: uzun bir tünel.
  long distance: uzak mesafe.

  Turkey has a long coastline: Türkiyenin uzun bir sahili vardır.
  How long is the River Nile?
  The arm of the law is long: Kanunun gücü her şeye yeter.
 2. Sıfat uzun (süren/süreli/devam eden).
  a long speech: uzun (süren) bir nutuk.
  three hours long:
  üç saatlik, üç saat süren.
  There will be a long wait until the next bus.
  It will take as long as five years: Beş yıl kadar sürer.
  Ten days at the longest: En fazla on gün.
 3. Sıfat uzunlukta, uzunluğu … olan.
  ten kilometers long.
  The new road is 60 km long: Yeni yol 60 km uzunluktadır.
 4. Sıfat uzun, ayrıntılı, teferruatlı, çok madde içeren.
  a long list.
 5. Sıfat (yapılması/okunması vb.) çok zaman alan.
  a long play/novel. a long story.
 6. Sıfat uzun ve can sıkıcı/kasvetli.
 7. Sıfat çok eski zamanları kapsayan, uzak.
  a long memory.
 8. Sıfat (iki şeyden) uzun/fazla olan(ı).
  He must have taken the long way home.
  a long price: yüksek
  bir fiyat.
  a long purse: dolu kese.
 9. Sıfat yavaş, aheste, zaman alan.
  be long about something/doing sth: (bir işi) yavaştan almak, oyalanmak.

  He's awfully long getting here.
 10. Sıfat kapsamlı, şümullü.
  a long look ahead. a long look into future.
 11. Sıfat
  long on: mevcudu bol/fazla, (bir şeyden) nasibi bol, zengin, çok, kuvvetli.
  long on brains:
  kafalı, zeki, akıllı.
  long on supplies: malzemesi bol.
 12. Sıfat (normalden) uzun (boylu), yüksek.
  long Ömer: Uzun Ömer.
 13. Sıfat umulmaz, umulmadık, beklenmez, beklenmedik, olasılığı az, gayrımuhtemel, ihtimal dışı.
  a long chance.

  It's a long shot/chance but we might be lucky: Pek ihtimal verilemez ama, belki talihimiz yaver gider.
  It was just a long shot/chance: Uzak bir ihtimaldi/Pek olacak şey değildi/Gerçekleşmesi beklenemezdi.
 14. Sıfat uzun (hece).
 15. Sıfat, Maliye fiyat artışını bekleyerek malı/hisse senedini elde tutan.
 16. Sıfat temel/standard ölçüden büyük.
  long dozen: 13 adet.
  a long ton: 1016 kg.
 17. İsim (uzun) zaman/süre/vakit. süre, zaman, vakit.
  I have only long enough to drink a cup of coffee:
  Ancak bir kahve içebilecek kadar vaktim var.
  He hasn't long to live: Fazla yaşamaz.
  How long: Ne kadar (zaman).
  How long did he stay with you? Ne kadar (kaç gün/saat) sizinle kaldı?
  How long will it take? Ne kadar sürer?
  How long have you stay in Canada? Kanadada ne kadar kalacaksın?
 18. İsim uzun (nesne/şey).
  The signal was two longs and a short: İşaretlerin ikisi uzun biri kısa idi.
 19. İsim (elbise ölçüsü olarak) uzun (boy).
 20. İsim vurguncu, istifçi: ileride fiyat artacağını umarak hisse senetlerine/mala fazla para yatıran kimse.
 21. Zarf uzun zamandan beri, bir süreden beri, hayli (uzun) zamandır.
  a reform long advocated.
 22. Zarf uzak(ta), uzağa.
  He threw the ball long: Topu uzağa fırlattı.
 23. Zarf geç (vakitlere kadar).
  Don't be long: Geç kalma, gecikme.
 24. Zarf süresince, boyunca, müddetince, bütün (zaman).
  all night long: bütün gece.
  It's been dry all
  summer long: bütün yaz kurak geçti.
 25. Zarf çok/hayli zaman, uzun süre/zaman.
  long before: çok önceleri, çok zaman önce.
  He was gone long
  before we arrived: Biz gelmeden çok önce o gitmişti.
 26. Geçişsiz Fiil arzulamak, çok istemek/arzu etmek.
  I'm longing to see you.
 27. Geçişsiz Fiil uymak, uygun/münasip olmak, yakışmak.
çok satan ürün (özellikle kitap), çoksatar İsim, Ticaret
uzun askerlik hizmeti nedeniyle emekli maaşı talep etmek Fiil
uzun askeri hizmet karşılığı emekli maaşı bağlanmasını istemek Fiil
uzun vade İsim
uzun dönem İsim
uzun vade İsim
uzun dönem İsim
sınır aşan yargı yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
uzun namlulu silah İsim, Askerlik
uzun vadeli Sıfat
uzun dönemli Sıfat
uzun süreli Sıfat
uzun vade Sıfat
uzun dönem Sıfat
uzun süredir çok satan ürün (özellikle kitap) İsim, Ticaret
geniş açıklıklı Sıfat, İnşaat
geniş açıklıklı askı köprü İsim, İnşaat
uzun vadeli Sıfat
uzun dönemli Sıfat
uzun süreli Sıfat
uzun vade Sıfat
uzun dönem Sıfat
kısa vade İsim
kısa dönem İsim
kısa vade İsim
kısa dönem İsim
kısa vadeli Sıfat
kısa dönemli Sıfat
kısa süreli Sıfat
kısa vade Sıfat
kısa dönem Sıfat
kısa vadeli Sıfat
kısa dönemli Sıfat
kısa süreli Sıfat
kısa vade Sıfat
kısa dönem Sıfat
palabıyık
kayık tabak
yakında, kısa zamanda, çok geçmeden.
We should have news of her before long.
uzun vadeli borç vermek Fiil
fiyatların ilerde artacağını bekleyerek değerli kâğıt satın alıp elinde tutmak Fiil
fiyatların ilerde artacağı ümidiyle tahvil
emtia satın alıp elde tutma
talep karşılığında arzın gecikmesi
fiyatların yükseleceği ve daha sonra pahalıya satılıp kâr edileceği beklentisiyle mal veya menkul değer satma
gece boyunca (süren
bütün gece süren
çok uzun
esen kal(ınız), hoşça kal(ınız), şimdilik Allaha ısmarladık.
hoşça kalın! şimdilik Allaha ısmarladık.
esenkel, Allaha ısmarladık, hoşça kal.
upuzun
(US) komisyoncu hesabı (komisyoncu tarafından tutulan mal ve menkul değerler hesabı
çok eski zaman, uzak mazi. İsim
aynasız
polis
uzun vadeli senet veya poliçe
yüksek rakam tutan hesap
on beş yıldan daha uzun vadeli tahvil
10 yıldan daha uzun süreli senet
uzun kemik, omurgalılarda kol/bacak kemiği. İsim
uzatma kordonu
uzun vadeli kredi
eski âdet
uzun süreli çevrimler İsim
me çizgi Bilgi Teknolojileri
uzak tarihli senet
uzun vadeli
fazla saat çalışılan gün
şehirlerarası (telefon servisi/santralı/operatörü). İsim
bölme: bütün basamakları gösterilen bölme işlemi. İsim
artık düzine, 13 adet. İsim
uzun vadeli senet
uzun süren müzakere
çoktan beri yerleşmiş olan
çok eskiden beri yerleşik
(Br) uzun vadeli döviz muamelesi
uzun vadeli döviz muamelesi
(US) uzun vadeli üzerinde döviz yazılı senet
asık surat, ekşi yüz, üzgün çehre, somurtma, somurtkanlık. İsim
çok çocuklu aile
yüksek fiyat
dört haneli rakam
uzun metrajlı film
dolandırıcı şirket
(Br) dolandırıcı firma
özlemek, özlemini/hasretini çekmek, hasret kalmak, burnunda tütmek,
k.d. iple çekmek.
to long
for home: yuvasını/evini özlemek.
I am longing for my country: Memleketimi çok özledim.
The children are longing for the holidays: Çocuklar tatili iple çekiyorlar.
hızar İsim
uzun galeri: Elizabet ve Jakob çağı malikânelerinin üst katındaki gündelik salon. İsim
(Br) uzun vadeli rant
kâğıt para, banknot. İsim
emin olmayan tahmin
uzun saç
el yazısı
(a) uzun süre/müddet/zaman, (b) uzak mesafe, (c) uzun süren iş
faiz oranlarında veya döviz kurlarında çıkması beklenen ortalama olumsuz gelişmelere karşı korunmak amacıyla
vadeli sözleşmeler satın alınması
(bir nevi) kaşar peyniri: beyaz- turuncu renkli 5.5 kg.'lık tekerlek halinde çedar peyniri. İsim
uzun eşek : jimnastik atlama aleti. İsim
uzun eşek atlama yarışı/oyunu. İsim
uzun ev/baraka/kulübe: K. Amerika
Iroquois kabilelerinde toplumsal konut olarak kullanılan 30 m. kadar uzunlukta ahşap ev. İsim
kabileleri birliği. İsim
112 librelik İngiliz ağırlık ölçüsü (50.8 kg). İsim
uzun bıktırıcı iş
uzun (paçalı) don. İsim
uzun yolculuk
uzun mesafe yolculuğu
uzun atlama.
standing/running broad jump = long jump: durarak/ koşarak uzun atlama. İsim
uzun atlama. İsim
yıllarca süren kiralama
bacaklı
uzun vadede şirketin kendi kendini tasfiye etmesi
uzun vadede tasfiye
uzun liste
yaşa yaşasın
(US) artık istiap kabiliyeti olmayan piyasa
uzunluk ölçüsü. İsim
geniş bellek
erkenden yapılan ihbar
büyük farklı, çok aleyhte olan ihtimal (örneğin 100'de 1).
kendi hisselerini satış emri
kredi hisselerini satma emri
uzun vadeli kâğıt
uzun dönem
yamyamların yediği insan eti (Maori ve Polinezya yerlilerince verilen ad). İsim
uzun çalar (plâk). İsim
uzun pozisyon İsim, Bankacılık
bir simsarın sağlamayı üstlendiğinden daha fazla miktarda değerli kâğıt bulundurması
portföy mevcuduna dayanarak yapılan alım satımlar İsim
yüksek prim
yüksek fiyat
pahalı
on puntoluk harf
uzun vadeli
uzun menzilli
uzun vadeli senet döviz kuru
Kentucky rifle İsim
avukat cübbesi
(Londra) gümrük muamelesi salonu
uzun S: eskiden (genellikle İngilterede) kullanılan entegral işaretine benzer s harfi. İsim
uzun yıllar süren hizmet
uzun hizmet süresi
uzun süren konferans
kafadan sallama/atma, at yarışında kazanma şansı en az olana pey sürme. İsim
cür'etli girişim: tehlikeli fakat başarıldığı takdirde büyük ödül/çıkar getiren atılım. İsim
uzaktan çekiş, telefoto. İsim
hipermetropluk.
çoktanberi, epey/hayli zamandır.
çoktanberi, çok önceleri, çok zaman önce.
Programs which have long since ceased to be useful. Zarf
uzun zamandır, uzun süreden beri, çoktanberi. Zarf
uzun terane
uzun ek: iki halatın uzunca birer parçasını üstüste getirip bükerek yapılan düğümsüz ek. İsim
(US) fiilen elde bulunan değerli kâğıtlar
fiilen elde bulundurulan hisse senet dileri İsim
(US) fiilen elde bulunan hisse senetleri İsim
(iskambil) elde fazla sayıda kart tutulan oyun. İsim
üstün nitelik, seçkinlik, temayüz, temeyyüz: bir kimsenin kendini gösterdiği/sivrildiği/temayüz ettiği
nitelik/eylem/çalışma alanı.
İsim
pekmez, şerbet, tatlı sıvı. İsim
uzun vadeli menfaat
1016 kg.'lık ton. İsim
yaz tatili (üniversite , okul
(üniversite/mahkeme) yaz tatili. İsim
uzun araç
uzağı/ilerisini görüş, dûrendişlik, plânlamada ilerideki sonucu düşünebilme.
uzun dalga
radyo uzun dalgası İsim
dayanıklı
derin soluklu
= longitude.
Görüşürüz. Cümle
Hoşçakal. Cümle
basiretli davranmak Fiil
işin özü/özeti, hulâsası, aslı, esası.