1. İsim, Medeni Hukuk onay
  2. İsim onay(lama), tasdik/tasvip (etme).
    He gave his approval for the project = The project met with (or
    received/won) his approval:: Projeyi onayladı.
  3. İsim uygun/muvafık bulma, kabul, rıza, muvafakat.
tasvibini bildirmek Fiil
tasvip etmek Fiil
bir tasarıyı kaydı ihtirazi ile onaylamak Fiil
bir planı can-ı gönülden onaylamak Fiil
kabul ettiğini baş hareketiyle ifade etmek Fiil
başıyla tasdik etmek Fiil
bir planı onaylamak Fiil
onayladığını göstermek Fiil
evet der gibi baş sallamak Fiil
bir belgeyi onaylamak için damgalamak Fiil
bir teklifi ittifakla kabul etmek Fiil
teklifi ittifakla kabul etmek Fiil
bir teklifi oybirliği yle kabul etmek Fiil
birinin tasvibine tabi olmak Fiil
yönetim kurulu onayı
bir şeyi muhayyer satın almak Fiil
hükümet onayı
onay şartları İsim
tasvip şartları İsim
muhayyer (seçmeli) gönderme
mahkeme tasvibi
mahkeme onayı
kredi onayı
onaylandığı takdirde alınması koşuluyla gönderme
çevre işleri müdürlüğü onayı
finansman onayı
tasvip etmek Fiil
satın alınmadan önce tüketici tarafından bir süre denenen
muhayyer mallar İsim
onay malları İsim
satın alma kararı verilmediği takdirde iade edilen mallar İsim
genel kurulun onayı
(Br) parlamentonun onayı
tasvipkârane
onaylayarak
onay belgesi
çoğunluk tasvibi
çoğunluk onayı
çoğunluğun onayı
tasvip görmek Fiil
onaylamak Fiil
birinin tasvibini almak Fiil
Bakan oluru Özel Isim, Kamu Yönetimi
Bakanlık makamı oluru Özel Isim, Kamu Yönetimi
zorunlu onay
resmi tasvip
onaylama koşulu ile
seçmeli, beğenmece, beğenmeye bağlı, muhayyer, beğenilmek şartıyla, beğenilmezse iade edilmek kaydıyla.

We ship merchandise on approval.
We had the car for a day on approval: Arabayı bir günlüğüne muhayyer aldık.
approvals : muhayyer gönderilen mal.
siyasal onay İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
peşin tasdik
peşin tasvip
peşin tasvip
peşin onay
ön onay
muhayyer satış
resmi tasvip
onay almak Fiil
birinin tasvibine mazhar olmak Fiil
muhayyer satış
onay damgası İsim
birinin onayını elde etmeye çalışmak Fiil
birinin tasvibini almak Fiil
tecrübe ve muayene şartıyla satış
senato onayı
örnek olarak göndermek Fiil
hissedarların tasvibi (US)
hissedarlar onayı
anında verilen kredi onayı
sosyal onaylama damgası İsim
hissedar onayı
hissedarların tasvibi (US)
birinin onayına tabi
onay üzerine gönderme
...'i ...'in onayına sunmak Fiil
tasvibe sunmak Fiil
tasvibe arzetmek Fiil
onaya sunmak Fiil
'nın onayına sunmak Fiil
sendikanın onayı
tip onayı İsim, Ulaşım
oybirliği ile onay, oybirliği ile uygun bulma
Bakanın onayıyla Zarf, Kamu Yönetimi
beğenilmek Fiil
tutmak Fiil
takdir kazanmak Fiil
yazılı tasvip
yazılı onay
mahkemenin tasvibi
bir tayinin onayı
bir atamanın onayı
bir teklifin kabulü
antlaşmanın uygun bulunması İsim, Uluslararası Hukuk
bir hesabın onaylanması
zabıtların tasdiki
kâr zarar hesabının onayı
kâr-zarar hesabının onayı
yönetim kurulu üyelerinin fiillerinin onaylanması
yıllık mali tabloların onaylanması
bilançonun onaylanması
muhayyer satış
alıcının kabulüne bağlı satış
şartlı izin İsim, Rekabet Hukuku
bir raporun onayında aynı fikirde olmak Fiil
bir evrakı damgayla onaylamak Fiil
tasdik etmek Fiil
sendikanın onayıyla grev yapmak Fiil
sendikanın onayıyla grev yapmak Fiil
...'i ...'in onayına sunmak Fiil
tip onay laboratuvarı
tutanağın onaylandığını belirtmek için oylama yapmak Fiil
tutanağın onaylandığını belirtmek için oylama yapmak Fiil
makamların onay ıyla
makamların onayıyla
Tip Onayı Yönetmelikleri İsim, Ulaşım