1. İsim kent, şehir, büyük şehir.
  city plan: şehir planı.
 2. İsim şehir halkı/ahalisi.
  The entire city is mourning his death.
 3. İsim
  city-state ile ayni anlama gelir. site, şehir devleti: bir tek şehirden ibaret olan bağımsız devlet.
 4. İsim the
  Eternal city: Roma.
  the Heavenly city: Cennet.
  the Holy city: Kudüs.
  city
  - article/editor/page: borsa haberleri bölümü/yazarı/sayfası.
şehir devlet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
şehre yaklaşmak Fiil
işlerin içinde olmak Fiil
işadamı olmak Fiil
büyük şehir
birdenbire zenginleşip genişleyen şehir
birden gelişen şehir
başkent
evi olmayan insanların mukavva kutulardan yaptıkları evlerin bulunduğu alan
şehir merkezi.
şehir turu
bir şehri ahlak bakımından temizlemek Fiil
sahil kenti İsim
kıyı şehri
sahil şehri
bütün şehri taramak Fiil
central city.
kozmopolit şehir
kalabalık nüfuslu şehir
kalabalığa nüfuslu şehir
kalabalık şehir
ölü şehir
bir şehri meydan savaşına hazırlamak Fiil
mazgal yapmak Fiil
bir şehre serbestlik vermek Fiil
(askerlik) bir şehre girmek Fiil
sapa bir kent
zengin şehir, zenginlik/refah vb. sağlayan yer/durum. İsim
federal başkent
(US) Washington
müstahkem şehir
yeni şehir kurmak Fiil
yeni bir şehir kurmak Fiil
serbest şehir: bağımsız hükümeti olan/kendi başına özgür bir devlet olan şehir İsim
bir şehrin serbestliği
fahri hemşeri
eğlence kenti
New York kentinin takma adı
sitejarden
bahçeli evler
o bölgeye gelen ziyaretçilerin ilk durak yeri olan kent
bulunduğu yer ve taşıma olanaklarından ötürü
hayalet şehir
(US) terk edilmiş şehir
şehrin göbeği
sanayii şehri
sanayi şehri
taşra şehri
eski mahalle, şehrin en eski/harap ve fakirlerle meskûn mahallesi. central city İsim
şehirlerarası
turistlerin istilasına uğramak Fiil
bir şehri yağmalamak Fiil
şehir haritası İsim
deniz şehri
örnek şehir
çok iyi şehir
açık şehir. İsim
şehri planlamak Fiil
şehir planlamak Fiil
bir şehre polis gücü yerleştirmek Fiil
başkent
taşra şehri
bir ülkenin en güzel/ünlü/büyük şehri.
şehirde avare dolaşmak Fiil
uydu şehir
uydu kent
liman şehri
ikinci büyük şehir
bir şehrin görülecek yerleri İsim
çadırkent İsim
işçi iskân mahallesi
bahçeli evler
hazinenin bulunduğu şehir, erzak depoları ve mağazalar şehri.
bir şehrin boşluğu
kodes
hapishane
banliyö
şehir arması
(Br) borsa haberi
(US) şehir hukuk müşaviri
şehir makamları İsim
ada, blok, kesişen sokaklarla ayrılan arsa.
şehir idare meclisi salonu
şehir tahvilleri İsim
banliyö
şehir şubesi İsim
şehirde büyümüş
şehir bütçesi
belediye otobüsü İsim, Ulaşım
şehir statüsü
şehir yönetim kurulu
şehir merkezi İsim, Şehir Planlama
şehir içi İsim, Şehir Planlama
şehir merkezi İsim
şehir merkezi İsim, Şehir Planlama
(US) şehir hukuk müşaviri
belediye memuru
(Br) belediye memuru
şehir tahsilatı
şehir kurulu
belediye kurulu
kent komünü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(Londra'da) gild ve loncalar İsim
şehir hriin merkezi
şehrin merkezi
belediye meclisi.
şehir mahkemesi
(US) şehir mahkemesi
şehirde kurulu mahkeme
şehir arması
şehir müşterisi
(gazetede) şehir haberleri bürosu.
ticarethaneler rehberi
vergi grevi
belediye bölgesi
şehir hrie giriş vergisi
şehre giriş vergisi
çöplük.
şehirli
şehir baskısı
(a) (gazete) yerel haberler yönetmeni, (b)
Brit. malî ve ticarî haberler yönetmeni.
belediye seçimi
şehirde çalışan işçi
şehirde çalışan memur
şehir eşrafı/yöneticisi.
belediye meclisi üyeleri İsim
(US) yerel kartel
hemşerilik hakkı
şehir gazı
havagazı
şehir yönetimi
şehir rehberi
belediye dairesi/sarayı.
şehir hastanesi
şehir kurulları İsim
sulh hâkimi
(US) sulh hâkimi
şehir vergisi
şehir sınırları İsim
şehir hrisınırları İsim
borsacı
(Br) işadamı
belediye başkanı/reisi.
(US) emniyet amiri
(Br) borsa haberleri İsim
şehir bürosu İsim
(US) şehir nizamnamesi
konaklama
kent içi gezileri ve başka öğelerden oluşan paket gezi
belirli bir kentte taşıma
bir hava yolculuğunun başlama ve bitiş noktaları İsim
şehir parkı
şehir planı
şehir/belediye mimarı.
şehir planlaması.
şehir polisi
şehir limanı
(borsa) rayici
toptan fiyat
belediye mülkü
belediye mahkemesi hâkimi
şehir nizamnamesi
şehir nizamnamesi
(a) (gazete/radyo) şehir haberleri bürosu, (b) şehir haberleri yönetmenleri.
şehir içinde gezen satış mümessili
kentsel bir alanın genel görünümü
belediye hizmetleri İsim
slicker (2).
slicker ile ayni anlama gelir. (a) dolandırıcı, düzenbaz, hilekâr, taşra halkını aldatan kurnaz
şehirli, (b) görgülü ve bilgili büyük şehirli.
site devleti
şehir devleti İsim, Tarih
şehir haritacılığı
şehir vergileri İsim
havaalanından başka bir yerdeki havayolu acentesi
şehir turu
kent gezisi
şehir trafiği
(Br) US şehir ulaştırması
belediye veznedarı
sur
sur duvarı İsim
surlar İsim
şehir veznedarlarının ödeme emri
(US) şehir bölgesi
kent kuşağı
şehir bölgesi
gazetenin anakent ve onun niteliklerini taşıyan anakente bitişik alanlardaki haberleri kapsayan bölümü
kent haberleri İsim
<şehir>-<şehir> seferi İsim, Ulaşım
şehir sınırlarına girmek Fiil
şehir sınırlarını genişletmek Fiil
şehir içi gayri menkul piyasası
iki şehir arası işleyen tren
nazım planı
(US) şehir planlama müdürü
şehir yaşamının fasılasız hareketliliği