approve

  1. Transitive Verb uygun/muvafık bulmak, beğenmek, tasvip etmek.
    His family did not approve of his plan to sell the farm:
    Ailesi onun çiftliği satma fikrini uygun bulmadı.
  2. Transitive Verb onaylamak, tasdik etmek.
    The Senate promptly approved the bill: Senato, kanunu derhal onayladı.
  3. Transitive Verb (a) göstermek, (b) doğrulamak, (c) dava açarak ispat etmek, (d) mahkûm etmek.
onay Noun, Civil Law
antlaşmanın uygun bulunması Noun, International Law
yönetim kurulu üyelerinin fiillerini onaylamak Verb
yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini onaylamak Verb
bilanço yu onaylamak Verb
bilançoyu onaylamak Verb
bir kararı onaylamak Verb
bir tezi onaylamak Verb
bir tayini onaylamak Verb
bir atamayı onaylamak Verb
bir teklifi onaylamak Verb
teklifi onaylamak Verb
itirazsız tasdik
bir hesabı onaylamak Verb
bir başvuru yu onaylamak Verb
bir başvuruyu onaylamak Verb
sermaye artışıni onaylamak Verb
sermaye artışını onaylamak Verb
sermaye artışını onaylamak Verb
hükümet politikasını genellikle onaylamak Verb
halkoyuyla onaylanmak Verb
kanunlaştırmak Verb
desteklemek, lehinde konuşmak.
The boss didn't approve of the plan: Patron, planı desteklemedi.
bir evliliği onaylamak Verb
bir atamayı yerinde bulmak Verb
birini tasvip etmek Verb
birinin birşey yapmasını uygun bulmak Verb
birinin birşeyi yapmasını onaylamak Verb
birinin birşey yapmasını uygun görmek Verb
birinin birşey yapmasını münasip bulmak Verb
birinin birşey yapmasını tasvip etmek Verb
birşeyi uygun görmek Verb
birini tasvip etmek Verb
birini onaylamak Verb
birşeyi uygun bulmak Verb
birşeyi tasvip etmek Verb
birini münasip görmek Verb
birşeyi münasip bulmak Verb
birşeyi onaylamak Verb
birini kabul etmek Verb
kâr ve zarar hesabını onaylamak Verb
yedek akçe olarak ayrılan meblağları onaylamak Verb
yönetim kurulu raporunu onaylamak Verb
zabıtları tasdik etmek Verb
son toplantının tutanaklarını onaylamak Verb
bozkırı ekmek Verb
öneriyi geri kabul etme