1. İsim tarla, mer'a, çayır, otlak.
  fields of corn: mısır tarlaları.
  a field full of sheep.
 2. İsim kır. (ilgili sıfat:
  campestral: kırsal).
 3. İsim, Spor (a) saha.
  a football field. (b) grup, topluluk, takım, sahadaki oyuncular.
 4. İsim alan, meydan.
  airfield: hava alanı.
  a battlefield = a field of battle: savaş alanı/muharebe meydanı.
 5. İsim saha, bölge.
  oilfield: petrol bölgesi.
  mine field: mayın sahası.
 6. İsim (kumaş, para, arma vb.) zemin.
  a gold star on a field of blue.
 7. İsim uğraşılan konu: alan/saha/uzmanlık/meslek.
  a lawyer famous in his own field. The field of politics/art/science.
  That's outside my field.
 8. İsim, Fizik alan.
  field of force: kuvvet alanı.
  electric/magnetic field: elektrik/manyetik alan.
  field
  strength: alan yeğinliği/şiddeti.
  gravitational field: yerçekimi alanı.
 9. İsim
  field of view ile ayni anlama gelir. görüş alanı, bir optik cihazın gösterdiği alan.
 10. İsim, Elektrik-Elektronik alan sargısı: bir elektrik motorunun/üretecinin manyetik alan üreten sargısı.
  field magnet: alan mıknatısı.
 11. İsim bölge, çevre, bir faaliyetin kapsadığı alan, uygulama alanı.
  field test: uygulama deneyi, bir
  cihazın fabrika dışında/arazide doğal koşullar altında denenmesi.
 12. İsim, Matematik oyut: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde aynı özellikleri taşıyan sayı sistemi (gerçek sayılar
  gibi).
  field of complex numbers: karmaşık sayılar oyutu.
  field of fractions: üleşkeler oyutu.
  field of real numbers: gerçek sayılar oyutu.
 13. İsim, Fotoğrafçılık belirli bir diyafragm açıklığında merceğin görüş alanı.
  wide field of vision: geniş görüş alanı.
 14. İsim, Bilişim alan: bir tutanakta özel bir veri türüne ayrılmış belirli bölge.
 15. İsim açık arazi.
  field sports: açık hava sporları (atletizm, av vb.).
 16. Fiil (top oyununda) (a) topu kapmak/yakalamak, (b) alana/sahaya çıkmak.
 17. Fiil (oyuncuyu/takımı) sahaya çıkarmak, oyuna sokmak.
 18. Sıfat, Spor oyun sahasında olan/vukubulan/yapılan vb.
 19. Sıfat, Askerlik2 cephe/savaş alanı ile ilgili, muvazzaf.
  a field soldier: muvazzaf asker, savaşa katılan asker.

  field gun: sahra topu.
  field artillery: sahra topçusu.
  field-allowance: muvazzaflık zammı.
  field army: sahra ordusu.
  field battery: topçu sahra bataryası (genellikle 4 ilâ 6 toptan oluşur).
  field cap: hizmet kepi.
 20. Sıfat kırsal, kırda/tarlada yetişen.
  field flowers: kır çiçekleri.
 21. Sıfat tarlada/çiftlikte çalışan.
  a field hand: çiftlik amelesi.
 22. Sıfat gezginci, bütün bir bölgeyi dolaşarak iş gören.
  a field agent.
 23. İsim (İskandinavyada) çıplak ve kayalık düzlük, yüksek ova/yayla.
harp meydanı İsim, Askerlik
savaş alanı İsim, Askerlik
muharebe alanı İsim, Askerlik
mareke İsim, Askerlik
kendi alanında büyük ün yapmış olmak Fiil
kendi ilgi alanında
mayınlı arazi İsim, Askerlik
bitişik tarla
havaalanı
tarla
bankacılık sahası İsim
arpalık
savaş alanı
savaş meydanı
simsarlık alanı
simsarlık işleri İsim
delikli kartlarda aynı bilgiyi taşıyan sütunlar dizisi. İsim
(beyzbol) orta saha.
center fielder: orta saha oyuncusu. İsim
kömür havzası. İsim
ticaret alanı
ortak alan Bilgi Teknolojileri
tazminat sahası İsim
(US) tazminat sahası İsim
bitiştirilmiş alan Bilgi Teknolojileri
danışmanlık mesleği
danışmanlık mesleği
danışmanlık mesleği
kredicilik
elmas tarlası
talimhane Askerlik
ekonomi alanı
elektrik alanı: içine konulan elektrikle yüklü cisimlere kuvvet uygulayan uzay parçası.
enerji alanı
eğlence sanayii
deney alanı
sürülmüş alan
finansman alanı
uçuş alanı.
futbol sahası İsim, Futbol
oyun alanı İsim, Spor
doğalgaz mevcudiyeti
kömüne ait emval ve emlak
altın madeni bölgesi. İsim
yerçekimi alanı
çetin meydan muharebesi İsim
otluk
çayır
sanayi alanı
iş alanı İsim, İstihdam
dergi piyasası
pazarlama alanı
mayın tarlası
tehlikeli bir durum ya da konu
işlenmemiş tarla
paketlenmiş alan Bilgi Teknolojileri
eğlence alanı
tarama alanı
futbol sahası İsim, Futbol
sürülmüş alan
şantiye zammı
kırsal kesim ödeneği
işyeri zammı
sahra ordusu
saha topçusu
saha topu
hesap uzmanı
gezici denetçi (denetimini ilgili işletmeye giderek yapan denetçi
(askeri) yiyecek torbası İsim
menzil mıntıkası İsim
mesaha defteri
arazi nirengi şebekesi
yemlik mısır, hayvanlara yedirilen mısır. İsim
tarlalara yapılan hasar
spor bayramı. İsim
(okul) spor yarışmaları günü. İsim
manevra/tatbikat günü. İsim, Askerlik2
açık havada piknik, eğlence vb. günü.
The children had a field day. İsim
önemli bir gün, beklenmedik başarı/zevk/eğlence/heyecan vb. ile dolu gün.
The newspapers will really
have a field day with this story.
İsim
(askerlik) sargı paketi
(US) korucu
sahra hizmeti
kıta hizmeti
istihkâmcılar İsim
sefer teçhizatı
sahra teçhizatı
(koşudan başka) açık hava yarışması. İsim
atletizm yarışmalarında yarışlardan başka müsabakalar İsim
dış hizmete tayin olunmuş yönetici
dış hizmette yönetici
tatbikat
manevra
yardımcı vasıta
acele çare
pratik deneyim
dış hizmet deneyimi
sahra kademesi
muharebe ders atışı
seyyar demirci ocağı
sahra kuvveti
sahra tahkimatı
el dürbünü İsim
el dürbünü İsim
(futbol) 3 puanlık gol. İsim
(basketbol) 2 puanlık gol İsim
sahra topu
tarım işçisi
sahra karargâhı. İsim
açık hava hokeyi. İsim
sahra hastanesi, seyyar hastane. İsim
spor sarayı: çeşitli atletizm sporlarına elverişli ve kapalı tribünlü bina. İsim
atletizm sahası yanında soyunma odaları olan bina. İsim
yerinde kurulur Bilgi Teknolojileri
field strength İsim
alan yeğinliği/şiddeti. İsim
soruşturma
orta hakemi. İsim
sahra mutfağı, seyyar mutfak. İsim
arazi laboratuarı
skylark İsim
pist aydınlatması
line of force İsim
alan mıknatısı: ivdireçlerde, elektrik motor ve üreteçlerinde mıknatıs alanı üreten kısım. İsim
hizmet vermek üzere perakendecileri ziyaret eden üreticinin ya da toptancının satış temsilcisi
dış hizmet yöneticisi
(Br) sahra manevrası
sahra talimnamesi
talimname
saha çizgileri İsim, Spor
mareşal, müşir. İsim
mareşallik
işyerinde yapılan harman
alan momenti
tarla sıçanı. İsim
tarla mantarı. İsim
marş
(politika , Br) kritik oturum
mesaha notları İsim
üssubay: binbaşı, yarbay, albay. İsim
dış teşkilat
(askerlik) arka çantası İsim
ufak bezelye
(Pisum sativum). İsim
sahra topu
manevra
(askerlik) sahra neşriyatı
sahra ocağı, seyyar mutfak ocağı. İsim
kumanya, sahra erzakı. İsim
kumanya
sahra kayıtları İsim
alan çalışması İsim, Pazarlama
saha araştırması
dış satış teşkilatı
sahra hizmeti
şirket dışı servis
İngiliz tazısı: tüyleri siyah düz veya hafif dalgalı bir cins av köpeği. İsim
tarla serçesi
(Spizella pusilla): Amerikada bulunan ufak bir cins serçe. İsim
açık hava sporları İsim
dış hizmette çalışan personel
dış hizmette çalışan kadro (bir işletmenin merkezinden uzakta çalıştırdığı kişiler
alan yeğinliği/şiddeti. İsim
araştırma etüdü
saha araştırması
alan çalışması İsim, Biyoloji
alan çalışması İsim, Yerbilimleri
yerinde pazar araştırması
alan araştırması
sahra telefonu
ürünlerin üretim yeri dışında denenmesi
alan kuramı/teorisi. İsim
kıta eğitimi
arazi denemesi: av köpekleri arasında açık arazide yapılan müsabaka. İsim
(öğretimde) gezi, tatbikat. İsim
(US) dış depo
alan sargısı: bir elektrik makinesinde üzerinden akım geçirilerek manyetik alan üreten sargı. İsim
yerinde araştırma, arazi çalışması: bir bilginin arazi üzerinde yaptığı bilimsel inceleme ve araştırma.

archeological field work.
İsim
yerinde araştırma yapan kimse. İsim