explanation

 1. Noun izah
 2. Noun izahat
 3. Noun açıklama, anlatma, izah etme.
  These instructions need some explanation. His explanation of electricity was easy to follow.
 4. Noun izahat, anlatım.
  give an explanation: izahat vermek, anlatmak.
 5. Noun anlam, mana, medlûl.
  to find an explanation of a mystery.
 6. Noun (a) tevil, izah, (b) yorum, şerh, tefsir.
 7. Noun tanımlama, tarif.
 8. Noun uzlaşma, anlaşma.
 9. Noun sebep, mazeret.
  to find an explanation for something: bir şeye sebep/mazeret bulmak.
  to say
  in explanation: mazeret olarak bildirmek.
açıklaması olanaksız
açıklama istemek Verb
açıklama talep etmek Verb
izah etmeye çalışma
nedensel açıklama
açıklama istemek Verb
açıklamalara girişmek Verb
tafsilat
tafsilat vermek Verb
birinden bir açıklama talep etmek Verb
tavzih mektubu
uzun uzadıya yapılan açıklama
sarih açıklama
sarih izahat
açıklama talep etmek Verb
açıklamaya gerek olmamak Verb
açıklama istemek Verb
açıklama için bir anahtar teklif etmek Verb
birine açıklamak zorunda olmak Verb
(parlamento) şahsen açıklama
makul bir açıklama Noun
mantıklı bir açıklama Noun
açıklamada bulunmasını isteme
dolaylı açıklama
bu talimat açıklama gerektiriyor
tatmin etmeyici açıklama
bu yaptığını nasıl açıklamak yacaksın ?
bir şeyin açıklaması
işaretlerin anlamı
kayıt ve şartların tarifi
resimli örneklerle anlatma
biriyle bir anlaşmaya varmak Verb
bir şeyin açıklamaksını yapmak Verb
bir şeyin nedenini açıklamak Verb
inandırıcı olmadı
... konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.