current

 1. Noun, Maritime Traffic akıntı
 2. güncel, günlük, şimdiki, bugünkü, halihazır(daki) olagelen, içinde bulunduğumuz.
  the current month:
  içinde bulunduğumuz ay.
  current account: cari hesap.
  current events: günlük/güncel olaylar.
  current expenses: cari/günlük harcamalar.
  at current prices: güncel fiyatlarla.
  current history: günün tarihi.
  in current use: halen/genellikle kullanılan.
  current issue/number: son nüsha/sayı (dergi vb.).
 3. tedavülde olan, mütedavil.
  English 10-shilling note is no longer current.
 4. şayi, yaygın, ortada dolaşan, ağızdan ağıza söylenen
  . a rumor that is current.
 5. yürürlükte, geçerli, mutad.
  the current practice.
 6. revaçta (olan), (herkesçe) beğenilen/kullanılan/tutulan, rağbet gören.
  the current fashions. This
  word is no longer in current use.
 7. sahih, sahici, hakikî, güvenilir, mevsuk.
 8. akış, akma.
 9. akıntı, cereyan.
  go against the current: herkesin yaptığına karşı gitmek.
  row against the current:
  akıntıya kürek çekmek.
 10. akıntı hızı.
 11. Electronics (a) akım, cereyan, elektrik akımı, (b) akım hızı, cereyan şiddeti.
  alternating current: dalgalı/alternatif
  akım.
  direct current: doğru akım.
  eddy current: burgaç akımı.
 12. eğilim, yönseme, yönelme, meyil, temayül.
alacak veya borç bakiyesi gösteren bir hesabın ilgili kişiye dönemsel olarak gönderilen özeti
cari hesap
dönemsel işlemlerin kaydedildiği firma hesabı
anten akımı
hava akımı
dalgalı akım
dalgalı akım Noun, Physics
alternatif akım Noun, Physics
geçerli olmak Verb
geçmek Verb
doğru akım
konveksiyon akımı Noun, Chemistry
sızma akım
süzülen akım
doğru akım: yönü ve değeri zamanla değişmeyen akım.
sürülme akımı, yer değiştirme/deplasman akımı
toprak akımı
burgaç akımı.
eddy current loss: burgaç akımı yitiği/kaybı.
cari döviz kuru
besleyici akım
besleyici akımı
ıskara akımı.
armonik cereyan
uygulu akım
güçlü elektrik akımı
kör akım
endüksiyon akımı
indükleme akımı
esas akım
ana akım
zayıf akım
çok fazlı akım
okyanuslarda olan akıntı
her yerde geçmek Verb
her yerden geçmek Verb
ışıl akım. Noun
ışılelektriksel akım.
güç akımı
rayiç fiyatlar Noun
ana akım
sızıntı akım Information Technology
başlatma cereyanı
geçici cereyan
voltaik akım
cari riskler Noun
hesabı cari
cari hesap (ortakla şirket arasındaki işlemlerin kaydedildiği hesap)
cari hesap
(US) hesab-ı cari
döviz muhasebesi Noun
cari işlemler Noun
cari avanslar Noun
cari avanslar Noun
halen devam etmekte olan reklam kampanyası Noun
cari işler Noun
döviz sözleşmesi
döviz tahsisatı
kullanılan eşyalar Noun
dönen varlık
döviz varlığı
cari mütedavil kıymetler, kolayca paraya çevrilebilen mal/servet.
cari hesap bakiyesi
cereyan kesme
akım kesici
cari bütçe
(US) işletme sermayesi
döner sermaye
akım devresi
cari sözleşme
döviz rejimi
cari giderler
cari maliyet (bir finansal tablo kaleminin tarihi maliyetinin endekslerle ayarlanması veya yenileme değerinin
esas alınması yoluyla bugünkü fiyat düze
cari kupon
günün tarihi Information Technology
cari borç (kısa vadeli , genellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken borç
cari borç
cari borçlar (kısa vadeli , genellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken borç
cari borçlar Noun
cari talep
cari mevduat
cari mevduat
sürümü olan çeşit mallar Noun
yürürlükteki dizin Information Technology
yürürlükteki belge Information Technology
yürürlükteki sürücü Information Technology
cari kazanç
şimdiki işveren
cari yükümlülükler Noun
güncel olaylar Noun
günün olayları Noun
cari döviz kuru
cari giderler
parasal harcama
cari gider
cari harcama
cari masraflar Noun
cari giderler Noun
cereyan arızası
günün modası Noun
emre hazır kıymet
nakit veya nakde kolayca dönüştürülebilir olanaklar Noun
akan para
günlük ihtiyaç maddeleri Noun
işlek yazı
akıcı el yazısı
(tahvil) gelecek çekiliş
akım impulsu
cari gelir
mali yıl içinde elde edilen gelir
akım şiddeti
güncellik
cari faiz
kısa vadeli yatırım
cari yatırımlar Noun
son sayı
cari borçlar, bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar.
yürürlükteki kitaplık Information Technology
cari bakım
ana para ödemesi Noun, Banking
tedavüldeki servet
akım ölçer
akımölçer
cari para (yasal olarak geçerli , kullanılan para
kanuni olarak geçerli olan ve kullanılan para
cari para
içinde bulunulan ay
ihtiyaç durumu Noun
bir derginin son sayısı
(gazete) bugünkü gazete
cari yükümlülükler Noun
çalışmakta olan fabrika
cari fikir
cari kanı
halihazırdaki çıktı
üretim miktarı
cari ödemeler Noun
cari dönem Noun, Accounting
(banka) cari likidite durumu
(banka) likidite durumu
mevcut uygulama Noun
cari fiyat
revaç
piyasa fiyatı
râyiç fiyat
rayiç
cari üretim
müşterinin aradığı kalite
günlük kur
günün rayici
cari kur
cari oran
geçerli kur
günlük kur
cari oran Accounting
sürekli tasfiye hali
cari tahsilat
(bilanço , US) cari alacaklar
(US) cari alacaklar Noun
cari alacaklar Noun
yürürlükteki mevzuat
cereyan anahtarı
son yayım Information Technology
cari verim (bir menkul değerin iradının menkul değerin piyasa fiyatına oranı
cari gelir
cari gelirler Noun
cari tasarruflar Noun
muntazam tedarik
cari arz
cereyan anahtarı
cari vergiler Noun
şu anki saat Information Technology
cari muameleler Noun
cari transfer
rutin bakım
râyiç
cari değer
râyiç değer
cari ücret
cari ücretler Noun
cari sene
içinde bulunulan sene
cari yıl
cari verim
cari gelir
dalgalı akım Information Technology
şu anki … Noun