1. kısa (süreli).
  brief interval: kısa ara(lık).
  for a brief period: kısa bir süre için.
 2. kısaltılmış, özetli, kısa(ca), muhtasar, mücmel, birkaç kelime ile ifade edilen.
  a brief report on
  wether condition: kısa bir hava raporu.
 3. haşin, sert, kaba, nezaketsizce kısa.
 4. kısa demeç/beyanat/izahat/yazı.
 5. özetlenmiş/kısaltılmış yazı, rapor vb..
 6. Hukuk (a) dava özeti, (b) dava dosyası, (c) yazılı belge.
 7. özet, hulâsa, kitap vb. özeti.
 8. (bkz: briefing ).
 9. üzerinde Papanın mührü bulunan mektup.
 10. bedava tiyatro bileti, paso.
 11. mektup.
 12. Geçişli Fiil özetlemek, kısaltmak, hulâsa etmek/çıkarmak.
 13. Geçişli Fiil (kısa) talimat/bilgi vermek.
  The pilots were briefed: Pilotlara talimat verildi.
 14. Geçişli Fiil, Hukuk (avukat) tutmak.
  to brief a barrister: avukat tutmak.
  to brief a case: dava dosyası düzenlemek.
savunma yapmayı kabul etmek Fiil
temyiz layihası İsim
temyiz dilekçesi İsim, Hukuk
kısa kesmek Fiil
işletme hakkında kısa haberler İsim
(Br) vekâletname
avukatın dava özeti
(US) önerge vermek Fiil
layiha vermek Fiil
(Br) mahkemede (avukat) temsil etmek Fiil
birini savunmak Fiil
kısaca(sı), sözün kısası, özetle, hulâsaten, özet/hulâsa olarak, birkaç kelime ile, hulâsai kelâm.
The
commander outined in brief the duties.
kısa haberler İsim
cevap dilekçesi İsim, Usul Hukuku
cevap layihası İsim, Hukuk
araştırma yapılmadan önce uygulanacak pazarlama araştırmasının hedeflerini saptayan rapor
savaşta tarafsız bir gemiye dış sular seferi için verilen gümrük belgesi
savaş esnasında gemiye verilen taşıma izni
(US) önerge vermek Fiil
ek dilekçe İsim, Hukuk
(bir davayı) kabul etmek.
sözün kısası, kısaca(sı).
(US) duruşma önergesi
avukata direktif vermek Fiil
avukat tutmak Fiil
bir davayı özetlemek Fiil
bir avukata danışmak Fiil
avukata danışmak Fiil
kısa hikâyesi
kısa adres
evrak çantası İsim
avukat tayin etmek Fiil
kısa veriler
davacının avukata verdiği vekâletname
...'e itiraz dilekçesi İsim, Hukuk
avukata kısa talimatlar vermek Fiil
tapu özeti: bir mülkü satan/devreden/alan kimseyi ve mülkün sicilini özetleyen belge. İsim
dilekçe kâğıdı
kısa süren barış
bülten
kısa süre kalma
biriyle konuşmayı kısa kesmek Fiil
avukata dava özetini vermek Fiil
… in haklarını korumak/savunmak.
(birisini) desteklemek, (deliller göstererek) savunmak, müdafaa etmek.
I hold no brief (I don't hold
any brief) for him: Onu desteklemiyorum/savunmuyorum.
I don't hold much brief for him: Ona pek güvenim yok.
…i savunmak Fiil, Hukuk
birini savunmayı kabul etmemek Fiil
onu savunmuyorum
ek itiraz dilekçesi İsim, Hukuk
kısa mesafeler giderek yolculuk etmek Fiil