1. İsim, Reklamcılık brifing
  2. İsim özetleyim, özel talimat, aydınlatma, yöneltme, brifing, durum özeti: bir göreve çıkanlara, ilgililere,
    üst makamlara düşünülen veya cereyan eden askerî harekât hakkında kesin ve ayrıntılı bilgi verme.
basın toplantısı İsim
(askerlik) güvenlik konusunda brifing dinlemek Fiil
güvenlik konusunda brifing dinlemek Fiil, Askerlik
brifing konferansı
brifing toplantısı
bir avukata dava hakkında kısa bilgi verme
brifing salonu