briefing

  1. Noun, Advertising brifing
  2. Noun özetleyim, özel talimat, aydınlatma, yöneltme, brifing, durum özeti: bir göreve çıkanlara, ilgililere,
    üst makamlara düşünülen veya cereyan eden askerî harekât hakkında kesin ve ayrıntılı bilgi verme.
basın toplantısı Noun
(askerlik) güvenlik konusunda brifing dinlemek Verb
güvenlik konusunda brifing dinlemek Verb, Military
brifing konferansı
brifing toplantısı
bir avukata dava hakkında kısa bilgi verme
brifing salonu